Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild år 7 ht-16: Design - skapa en kopp!

Skapad 2016-08-30 11:15 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
• Du ska utveckla en produkt (kopp) i flera steg, från idé till färdig produkt.
Grundskola 7 Bild
I det här arbetsområdet ska du få testa på att skapa i keramik! Du ska utveckla en produkt (kopp) i flera steg, från idé till färdig produkt.

Innehåll

Detta ska du lära dig:

• Du ska utveckla en produkt (kopp) i flera steg, från idé till färdig produkt.

• Utgå från användarens behov och ta hänsyn till både funktionella och estetiska krav.

• Du ska använda dig av tvådimensionella (teckning, måleri) och tredimensionella material (lera, glasyr/engobe) samt beskrivningar för att ta fram din produkt.

Efter arbetsområdet ska du

• kunna utveckla en produkt i flera steg från idé och skiss till färdig produkt.

• kunna gestalta din produkt både som teckning och tredimensionellt i lera.

• kunna arbeta i lera på ett materialenligt hållbart sätt.

• kunna använda dig av olika begrepp (design, ergonomi, estetik, funktion, prototyp)

Begrepp som du ska kunna använda:

• Design: Konstruktion och formgivning av en produkt. Produkten ska utvecklas efter funktionella och estetiska krav, med utgångspunkt från brukarens behov.

• Ergonomi: läran om hur arbetsverktyg och arbetsmiljöer påverkar människan. Verktygen ska anpassas efter människans behov, så att användningen är funktionell och inte belastar kroppen (exempel: saxar för höger- och vänsterhänta människor, arbetsbord i rätt höjd, stolar med passande form på ryggstödet).

• Estetik: läran om förnimmandet, om människans reaktion på skönhet och konst

• Funktion: fullgörande, verkställande. Dvs, att något görs färdigt, fixas, kan användas till något.

• Prototyp: utkast, testmodell. En prototyp ska visualisera en idé. Behöver inte vara fullständig eller fungerande. Man använder prototyper för att undersöka produktens möjligheter och eventuella brister.

• Skiss: snabb teckning, utkast som visar det väsentliga.

 

Metod:

1. Form, funktion och estetik

Vi tittar på olika sorters koppar och diskuterar form, funktion och dekoration.

• Skriv ner olika viktiga aspekter du bör tänka på när du designar din egen kopp!

 

2. Skissa på en kopp i lera (med färgad glasyr)

(skiss = utkast, enklare teckning som visar det väsentliga)

• Fundera kring följande frågor:

Material: vad är möjligt att göra i lera (form, tyngd, hållbarhet…)?

Funktion, användarvänlighet: i vilken situation använder man koppen? vilken sorts dryck, vilken mängd? hur ska koppen hållas i handen, hur ska man dricka? vilka detaljer är viktiga? hur ska den rengöras, förvaras (t.ex. stapelbar)? annat?

Ergonomi: hur ska koppen och detaljerna vara utformade för att passa människan, vara bekväm att använda? (hand, fingrar, mun…)

Estetik: vilken form/färg/dekoration passar till den avsedda drycken/personen som använder koppen?

• Gör en skiss som visar koppens form, storlek och dekoration.

• Beskriv hur du tänker kring funktion, utseende och användarvänlighet. Skriv direkt på skisspapperet och visa med hjälp av pilar.

 

3. Gör din kopp i lera (= prototyp)

• Skapa en exempelkopp i lera som skulle kunna produceras i serie.

• Dekorera med engobe/relief/etc.

• Koppen ska brännas i en keramikugn och kan användas.

 

4. Utvärdering

• När koppen (prototypen) är färdig ska den testas, utvärderas och förbättras innan den kan produceras i serie och säljas. Vi provar gemensamt de färdigbrända kopparna med rätt dryck och utvärderar funktion, ergonomi och estetik.

 

Uppgifter

  • 1 kopp i lera med dekoration (färdig prototyp innan bränning) (v 41)

  • Skiss med beskrivningar (v 36)

  • Utvärdering av koppen (design, funktion, ergonomi och estetik) (efter bränningen).

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
    Bl
  • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
    Bl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: