Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2016-08-30 12:01 i Nyhammars skola Ludvika
Planering inom geometri, såsom punkt, linje och sträcka, vinklar, omkrets och area.
Grundskola 3 – 4 Matematik
Under veckorna 35-37 ska vi arbeta med geometri. Vad är en punkt, en linje och sträcka? Finns det olika typer av vinklar? Hur mäter man en figurs omkrets och vad är area?

Innehåll

Vad vi ska lära oss.

Du ska få lära dig att;

Du ska få lära dig ; 

 • att mäta med en linjal och mäta i centimeter
 • att känna igen, rita och namnge punkter, linjer och sträckor
 • att förstå begreppet vinkel och att kunna dela in vinklar i spetsiga, trubbiga och räta vinklar
 • att känna igen och klassificera olika månghörningar
 • att klassificera/sortera trianglar i spetsiga, trubbiga och rätvinkliga trianglar
 • att namnge triangelns delar
 • att känna igen och klassificera olika fyrhörningar
 • att räkna ut en månghörnings omkrets
 • begreppet area och att med hjälp av rutor räkna ut en rektangels area

 

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska få lära dig detta genom;

 • genom laborativa övningar
 • genom samtal i grupp
 • genom att färdighetsträna i din matematikbok

Vad som kommer att bedömas:

Det som bedöms är din förmåga att;

 • uttrycka dig i tal
 • kunna föra ett resonemang kring de uppgifter du genomför
 • arbeta utifrån givna instruktioner
 • förstå övningarna

 

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan genom att;

 • aktivt delta på genomgångar
 • ställa relevanta frågor
 • arbeta i din matematikbok
 • uttrycka dig muntligt och skriftligt

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: