Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Friidrott årskurs 4-6 2016/2017

Skapad 2016-08-30 12:05 i Falkenberg
Träning och tävling i friidrott v33 - v40
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Temat friidrott består av enkla till svårare rörelse såsom löpning, kast och hopp. Eleverna kommer att lära sig de olika delmomenten i de olika grenarna.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Lektionerna kommer att vara väldigt olika till sitt innehåll beroende på vilken aktivitet som genomförs men något som är centralt är att sammansatta motoriska rörelser där koordinationen kommer att tränas.


Bedömning - vad och hur

HUR - Genom observationer och samtal under lektionerna och friidrottsdagen.

VAD - Enligt avsnitt förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen genomförs i regel med en lugn samling, uppvärmning, huvudaktivitet och en avslutning bestående av styrka och avslappning. 

Eleverna kommer att påverka och ha inflytande på lektionerna genom att leda vissa delar av lektionerna.

Under lektionerna sker samtal om vad, varför och hur vi genomför de olika aktiviteterna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: