Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 2017/18

Skapad 2016-08-30 13:36 i Hertingsskolan Falkenberg
Barnet utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ger uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.
Grundskola F Bild Svenska
Mål för barnet:

BERÄTTA

- jag kan berätta i grupp och lyssna på andra

- jag kan återberätta en händelse eller saga så att andra förstår vad jag menar

LÄSA

- jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig

SKRIVA

-jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord

-jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter

Innehåll

Förmågor att öva på

BERÄTTA

 • Berättar i mindre eller större grupp
 • Lyssnar koncentrerat
 • Samtalar med någon om vardagliga händelser
 • Samtalar i grupp om både egna och andras upplevelser eller om aktuella händelser
 • Återger sagor och berättelser

LÄSA

 • Lyssna aktivt

SKRIVA

 • Kopiera bokstäver och ord i omgivningen
 • använder en tidig form av upptäckarskrivande (kopplarljud till bokstav)
 • använda och koppla ihop flera bokstäver med bokstavsljuden

 

Berätta

 • Ge utrymme för att förmedla sina upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som LEK, BILD, RÖRELSE, SÅNG och MUSIK, DANS och DRAMA.
 • Regelbundet berätta om händelser, vad man läst, vad man sett, vad man lärt.
 • Måla bilder efter högläsning som illustrerar ett aktivt lyssnande utifrån en frågeställning.
 • Berätta med hjälp av bilder eller föremål.
 • Fantisera och berätta för varandra om ett visst föremål så att andra förstår.
 • Samtala om egna upplevelser och intervjua varandra.
 • Återge berättelser och sagor
 • Göra ritsagor där händelseförloppet illustreras och används som stöd för återberättandet.

Läsa

 • göra eleverna delaktiga i val av böcker för högläsning och för eget boklån
 • läsa dikter, sagor, rim och ramsor

Skriva

 • Varierat skrivmaterial som inspirerar till skrivandet, ex dagbok, tankebok, händelseböcker, ordlappar.
 • Vara förebild för eleverna genom att ofta skriva i klassrummet, för hand och med hjälp av dator.
 • Skapa förutsättningar för elevernas delaktighet i skrivande av t.ex. meddelanden, veckobrev eller matsedlar.
 • Lek och utforska datorn som verktyg för att göra bilder, tecken och symboler samt använda språk- och bokstavsspel .
 • Uppmärksamma skyltar och logotyper i omgivningen och skapa egna sådana.
 • Utforska text gemensamt genom att t.ex. leta bokstäver ord och meningar.

Underrubrik 1

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: