Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

åk 8 - Taluppfattning

Skapad 2016-08-30 14:23 i Heby skola 7-9 Heby
Planering
Grundskola 8 Matematik
...

Innehåll

1. Taluppfattning

Sammanfattninga av området:

 • Förklara hur vårt talsystem är uppbyggt
 • multiplicera och dividera med positiva tal som är mindre än 1
 • förklara vad ett negativt tal är
 • addera och subtrahera negativa tal
 • skriva tal i potensform

2. Förankring i kursplanens syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

4. Konkretisering av mål

5. Arbetssätt - Undervisning

Teoretiska genomgångar (på tavlan, på smartboard, på datorn, på internet)

Arbeta med räkneuppgifter kopplat till området, enskilt och i grupp

Diskussioner i grupp

Arbeta med praktiska uppgifter kopplat till området, enskilt och i grupp

Eleverna får veckouppgifter att arbeta med.

 

Fördjupningsläxa: Eleverna kan få individuella fördjupningsläxor. Dessa läxor befäster kunskaper och färdigheter inom området men innehåller också svårare utmaningar.

 

Lektionstid per vecka: 3 x 60 minuter.

6. Bedömning

Eleverna kommer att bedömas fortlöpande vid samtliga undervisningstillfällen.

Kunskaperna och elevernas färdigheter inom området kommer eleverna få visa genom teoretiska och praktiska prov. Arbetet under lektionstid kommer att bedömas.

De teoretiska proven kan också ske muntligt i grupp eller i enskild form.

Följande bedöms: - Förmåga att välja strategi och använda begrepp för att lösa uppgifterna. - Förmåga att använda metoder för att lösa uppgiften. - Förmåga att redovisa lösningar på uppgiften. - Förmåga att formulera och argumentera uppgiftens lösning och tillvägagångssätt.

7. Dokumentation

Dokumentation:

 • Lärarens egna anteckningar

 • Diagnoser

 • Prov

Dokumentationen kommer också att ske i Unikum.net

Matriser

Ma
Bedömningsmatris Matematik Lgr11

Eleven visar förmåga att...

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
välja strategi och metod för att lösa uppgiften.
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Behöver hjälp med att förstå problemet och lösa problemet. Behöver hjälp med att finna information som ges.
Förstår problemet och löser problemet med viss hjälp. Har en idé för att lösa problemet men eleven löser inte problemet fullt ut.
Förstår problemet och löser det på egen hand. Har en fungerande strategi/metod för att lösa problemet.
Förstår problemet och löser det på egen hand. Har flera strategier/metoder för att lösa problemet. Väljer den lämpligaste strategin/metoden för problemsituationen. Kan motivera vald metod.
använda metoder för att lösa uppgiften.
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Behöver hjälp med att välja metod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Behöver viss hjälp att välja lösningsmetod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Väljer metod som är lämplig för sitt ändamål för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Väljer effektiva matematiska metoder som är lämpliga för sitt ändamål med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
redovisa lösningar på uppgiften.
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Behöver stödfrågor för att redovisa muntligt. Den skriftliga redovisningen är svår att följa för att flera steg i lösningen saknas. Använder sällan det matematiska symbolspråket eller på ett felaktigt sätt. Saknar bilder som förtydligar uppgiftens innehåll
Den muntliga redovisningen går att följa, men vissa delar saknas. Den skriftliga redovisningen går att följa men saknar vissa steg i lösningen. Använder det matematiska symbolspråket, men gör misstag ibland. Använder vardagsuttryck, t. ex. plussar, fyrkanter. Försöker använda bilder som förklarar uppgiftens innehåll.
Muntliga redovisningen är tydlig och alla ingående delar förklaras. Den skriftliga redovisningen går att följa. Använder det matematiska symbolspråket på rätt sätt, t. ex. likhetstecken. Använder korrekta matematiska ord blandat med vardagsuttryck. Använder bilder för att förtydliga uppgiftens innehåll och lösning.
Den muntliga redovisningen är tydlig och förklarar alla steg. Den har en bra ordning och är enkel att följa, förstå innebörden och betydelsen av. Den skriftliga redovisningen är tydlig och strukturerad, samt alla steg i lösningen förklaras. Använder det matematiska språket på korrekt sätt t. ex. likhetstecken, basytor. Använder korrekta matematiska ord t. ex. cirkel, bas. Använder tydliga och korrekta bilder för att förtydliga uppgiftens innehåll och lösning.
formulera och argumentera lösningen och tillvägagångsättet på uppgiften.
Föra och följa matematiska resonemang.
För ett matematiskt resonemang som kan vara svårt att följa. Försöker följa ett matematiskt resonemang, ställer frågor som inte alltid är relevanta.
För ett matematiskt resonemang genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet som delvis för resonemanget framåt. Följer ett matematiskt resonemang genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet och som delvis för resonemangen framåt.
För ett matematiskt resonemang genom att ställa och besvara frågor som för resonemanget framåt. Följer ett matematiskt resonemang genom att ställa och besvara frågor som för resonemanget framåt.
För ett matematiskt resonemang genom att ställa och besvara frågor som för resonemanget framåt fördjupar eller breddar det. Följer ett matematiskt resonemang genom att ställa och besvara frågor som för resonemanget framåt fördjupar eller breddar det. Ger förslag på alternativa sätt att gå till väga.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: