Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Varg nosar och jagar

Skapad 2016-08-30 14:31 i Strandskolan Tyresö
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
Under cirka 10 veckor ska vi arbeta med Ulf Nilssons bok Varg nosar och jagar.

Innehåll

I olika läsgrupper kommer vi att läsa och arbeta med texten i skolan och ibland kommer man att få en förberedande läsläxa hem. 

Arbetssätt

 I olika läsgrupper kommer vi att läsa och arbeta med texten i skolan. Du kommer också att få några kapitel och några arbetsuppgifter i läxa varje vecka.

 • Högläsning av lärare och elever
 • Tyst läsning
 • Samtal om texters handling, innehåll och budskap
 • Frågor och reflektioner kring bokens innehåll - muntligt och skriftligt
 • Arbete enskilt och i grupp
 • Hemarbete med läsning
 • Muntliga redovisningar om lästa texter, i grupp och helklass

Bedömning

Jag kommer att bedöma

 • hur aktiv du är som lyssnare när andra läser

 • hur du resonerar kring det du läst/lyssnat på och kring arbetsuppgifterna

 • hur du sammanfattar det du läst/lyssnat på

 • hur du deltar i samtal kring texten och om du framför egna åsikter

 • att du är förberedd, har gjort dina arbetsuppgifter och har dina saker med dig

 • hur det går för dig när du läser högt i grupp och enskilt

   

 • att man tydligt förstår och kan läsa det du har skrivit

 • att du använder skiljetecken och stora/små bokstäver på rätt plats

 • att du stavar vanligt förekommande ord rätt, och att du tar hjälp för att stava ord som du är osäker på

 • att dina berättelser innehåller person och miljöbeskrivningar samt har en tydlig handling

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: