Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människan: Vår kropp. År 5-6

Skapad 2016-08-30 14:42 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Tema människan åk 5-6 Vi använder oss av läroböckerna Puls Biologi.
Grundskola 5 – 6 Biologi
...

Innehåll

Syfte med området människokroppen

Hämtat ur biologiämnets karaktär och uppbyggnad.

Biologiämnet behandlar människan som biologisk varelse. Här ingår kunskaper om cellen, om inre organ och deras funktion samt hur dessa samverkar. Frågor som hälsa, droger och funktionshinder belyses. Utifrån perspektivet att ta ansvar både för sig själv och andra behandlas frågor om kärlek, sexualitet och samlevnad.

Kopplingar till läroplan

 •  Känna till viktiga organ i den egna kroppen och deras funktion
 •  Ha inblick i beroendeframkallande medels inverkan på hälsan
 •  Utvecklar kunskap om människokroppens byggnad och funktion
 •  Ha inblick i och kunna diskutera betydelsen av goda hälsovanor
 •  Ha insikt om människans fortplantning, födelse, pubertet, åldrande och död
 •  Utvecklar kunskap om pubertetens inverkan på individen
 •  Utvecklar förmågan att diskutera frågor om hälsa och samlevnad utifrån relevant biologisk kunskap och personliga erfarenheter
 •  Ha insikt om risker med hemmets kemikalier, hur de är märkta och bör hanteras
 •  Utvecklar ett allt större ansvar för sina studier
 •  Lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra
 •  Kunna utföra enkla systematiska observationer och experiment samt jämföra sina förutsägelser med resultatet
 •  kunna producera texter med olika syften som redskap för lärande och kommunikation

Konkreta mål för eleven

Du ska: Veta hur kroppen är uppbyggd och hur skelett, muskler och leder samverkar. Kunna namnen på viktiga organ i din kropp och veta hur de fungerar. Kunna matens väg genom kroppen. Kunna blodets väg genom kroppen och veta dess funktion. Känna till hur nervsystemet och hjärnan fungerar. Veta vad goda hälsvanor innebär. Veta hur människolivet förändras från år 0 till 100 år.

Undervisning

Arbetet kommer att bestå av introduktion av arbetsområdet där vi visar vilka mål som arbetet har.

Vi kommer att titta på olika filmer, läsa och titta på bilderna i olika läroböcker.

Undervisningen kommer att ske både i grupp och enskilt.

Matriser

Bi
Människokroppen år 5-6

Konkreta mål för eleven

Kunskapen kommer att stegras från fakta til färdighet och förståelse. Dvs. från att känna till och veta namnen på några organ och kroppsdelar till att veta vad de används till och hur de samarbetar och påverkar den övriga kroppen. Läraren ser också till elevens arbetsinsats, nyfikenhet och förståelse under lektionstid.
Hjärna och nervsystem
Du ska veta var hjärnan sitter och vad den används till.
Du vet vad hjärnas olika delar heter, stora hjärnan, Mellanhjärnan, Lilla hjärnan och Hjärnstammen och var de sitter. Du vet vilka funktioner som finns i de fyra olika delarna av hjärnan. Du ska veta vad en reflex är och kunna ge något exempel.
Du vet var de olika centra i hjärnan sitter: syn, känsel, rörelse, talförståelse, vilja och omdöme, tal och hörsel. Du kan beskriva hur hjärna och nervsystemet samarbetar.
Hjärta, lungor och blodomlopp
Du ska veta vad följande organ: hjärta och lungor heter och var de sitter.
Du vet hur hjärta och lungor fungerar.
Du kan förklara hur hjärta och lungor samarbetar.
Skelett, muskler och leder
Du vet att vår kropp hålls uppe av ett skelett. Du vet att musklerna håller ordning på skelettet.
Du ska veta vad följande skelettdelar sitter: Bröstkorg och ryggrad. Skalle. Bäckenet. Lårben. Skenben. Överarmsben. Underarmsben. Hand och fotben. Du ska kunna peka ut var några böj- och några sträckmuskler sitter.
Du ska kunna förklara hur skelettet och musklerna arbetar och fungerar tillsammans. Du ska kunna förklara skillnaden på böj- och sträckmuskler.
Hud och celler
Du ska veta att huden är kroppens största organ. Du kan förklara hudens viktigaste uppgifter.
Du ska kunna förklara hur huden ser ut utanpå och i genomskärning. Du kan förklara hur huden samarbetar med några andra organ.
Du ska veta att huden har flera uppgifter och vilka de är: Överhuden skyddar oss från bakterier som tegelpannor på ett tak. Läderhuden har körtlar som gör huden smidig. I läderhuden sitter nerver med känselkroppar. Underhuden består av fett som skyddar mot kyla och stötar.
Lever och njurar
Du vet var lever och njurar sitter i kroppen.
Du vet vad lever och njurar används till.
Du kan förklara hur lever och njurar påverkas av ditt sätt att sköta kroppen.
Matens väg genom kroppen
Du kan använda en modell eller bilder för att visa matens väg genom kroppen.
Du kan berätta om matens väg genom kroppen. Du berättar genom att använda kroppsdelarnas namn.
Du kan berätta om matens väg genom kroppen och vad som händer på de olika ställena.
Sinnena
Du vet att vi har fem sinnen och kan tala om vilka de är: syn, hörsel, lukt, smak och känsel.
Du vet sinnenas funktion och hur de samarbetar med varandra.
Du kan förklara hur öga och öra fungerar. Du kan förklara hur vi känner lukt. Du kan förklara hur vi känner smak. Du kan förklara hur vår känsel fungerar. Du kan berätta om hur människan påverkas om ett sinne inte fungerar som det ska.
Människans liv
Från 0-100 år
Du känner till något om människans fortplantning, födelse, puberet, åldrande och död.
Du kan beskriva några saker som händer i människans ålderstrappa. tex. när man bildar familj, när man börjar ta ansvar för sig själv, när man blir kär för första gången osv. Identitet, relationer, kärlek och ansvar.
Du vet vad som händer under puberteten. Du vet vad som händer steg för steg när en människa blir till.

Goda hälsovanor

Mat
Du vet hur du påverkas av vad du äter.
Du vet varför du ska äta av alla sorters mat från kostcirkeln. Du vet varför kroppen behöver vätska.
Du kan beskriva hur tallriksmodellen för en normal människa ska se ut i jämförelse med en människa som motionerar mycket.
Motion
Du vet hur du påverkas av regelbunden motion.
Du kan tala om motionens betydelse för människan.
Du kan tala om hur människan påverkas av för mycket eller för lite motion.
Sömn
Du vet sömnens betydelse för hur du fungerar.
Du kan tala om hur några av kroppens funktioner påverkas av att sova för lite.
Du kan jämföra, reflektera och diskutera om den kunskap du har om sömn så att du gör egna slutsatser om dina egna och andras sömnvanor.
Hygien
Du vet hur du sköter din hygien.
Du kan tala om hur hygien och sjukdomars spridning hör ihop.
Du kan jämföra, reflektera och diskutera om den kunskap du har om hygien så att du gör egna slutsatser om dina egna och andras hygienvanor.
Alkohol, narkotika och tobak
Du vet att människan påverkas av alkohol, narkotika och tobak.
Du kan tala om hur människan påverkas av alkohol, narkotika och tobak.
Du kan tala om hur alkohol, narkotika och tobak påverkar andra människor runt omkring.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: