Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minitema om vatten

Skapad 2016-08-30 14:46 i Fria Maria Barnskola Grundskolor
Ett ämnesöverskridande minitema om vatten.
Grundskola F – 3 Bild NO (år 1-3) Matematik SO (år 1-3) Teknik

Vecka 36- 41 kommer vi ha ett minitema som handlar om vatten.

I NO kommer du få undersöka vatten i dess olika former. Du kommer också få göra olika experiment med lösningar och blandningar. I SO kommer du få lära dig mer om kartor, världsdelar, världshav och om hur tillgång till vatten påverkar oss människor. 

I Bild och Teknik kommer du få göra enkla konstruktioner samt testa deras funktion. 

Innehåll

Mål

Centralt innehåll

I teknik och bild kommer du att få göra enkla konstruktioner. Du kommer även få designa dem genom att bland annat måla. 

I SO kommer du att få lära dig mer om kartor och jordgloben: världsdelar, världshav och några platser som är viktiga för dig. Och var bor människor och varför? Du kommer också få lära dig om varför människor flyttar mellan länder och vad det ger för konsekvenser.

I NO kommer du att få lära dig mer om vatten och dess olika former, fast, flytande och gasformer. Du kommer även att få laborera med lösningar och blandningar. 

 

Kunskapskrav

Bild:

- Kunna göra en enkel konstruktion.

SO:

- Kunna väderstrecken.
- Kunna använda dig av en karta för att peka ut världsdelar, världshav samt några viktiga platser för dig. 
- Kunna ge exempel på varför människor bor på vissa platser.
- Kunna ge exempel på varför människor flyttar från en plats till en annan och vad som kan hända då.

NO: 

-kunna separera en lösning eller blandning

-kunna namnge vattnets former samt vad som utmärker dem

Undervisning

Vi kommer att jobba ämnesintegrerat och knyta an till vatten på många olika sätt. Vi kommer att åka på heldagsutflykt och håva efter vatteninsekter. Vi kommer att läsa i böcker, se på film samt arbeta praktiskt och laborativt. 

Bedömning

Du kommer att bli bedömd utifrån hur du deltar under arbetets gång och hur du visar att du nått kunskapskraven. Du kommer att få visa dina kunskaper både muntligt, skriftligt och praktiskt. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: