Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva olika sorters texter åk 3

Skapad 2016-08-30 15:11 i Västerholm Grundskolor
Vi ska med hjälp av genrepedagogik ta oss an olika sorters texter.
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska

När du skriver kommer du att få träna på att skriva texter, både för hand och på dator. Vi arbetar utifrån konceptet genrepedagogik och tränar på att skriva olika sorters texter. Vi tittar också på vad som är speciellt med de olika texterna och hur de är uppbyggda. När du skriver tränar du också på stavning, punkt och stor bokstav. Du skriver både enskilt och tillsammans med andra. Du får även lära dig hur du kan förbättra din text genom kamratbedömning.

Innehåll

Följande mål ligger till grund för arbetet

Kunskapskraven i åk 3

Du ska kunna:

- Skriva olika sorters texter med hjälp av stödmallar.
- Känna till hur några olika sorters texter är uppbyggda.
- Stava våra vanligaste ord rätt och markera ut punkter och stora bokstäver i din text.
- Skriva berättelser med tydlig röd tråd.
- Skriva med läslig handstil.
- ge omdömen på en kamrats text och förslag på hur den kan förbättras.

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Undervisning

Du kommer att få:

 • träna på att bygga upp en berättelse med början, handling och slut.
 • träna på att skriva olika texter med dess specifika delar
 • träna på hur man skriver meningar med punkt och stor bokstav på rätt ställe.
 • arbeta med att skriva tillsammans med andra.
 • träna på att planera ditt arbeta med hjälp av tankekarta.
 • träna på att förbättra och bearbeta din text utifrån respons

Bedömning

Se LPP Skriva för matris angående textform som t.ex. stavning, meningsbyggnad och handstil.

Matriser

Sv SvA
Att skriva olika sorters texter åk 3

Att skriva texter

Ny nivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Återgivande text
Jag känner igen en återgivande (något som har hänt) text.
Jag kan skriva en återgivande text.
Jag kan i text berätta om någonting som hänt på ett sammanhängande och tydligt sätt.
Jag använder passande och varierande tidsord och beskrivande ord, t.ex. sedan, först, därefter.
Berättande text
Jag känner igen en berättande text.
Jag kan skriva en berättande text.
Jag kan skriva en berättelse med början, handling och slut.
Jag kan skriva en berättelse med tydlig röd tråd.
Beskrivande text (faktatext)
Jag känner igen en faktatext.
Jag vet skillnaden på fakta och åsikt.
Jag kan med hjälp av stödord skapa en faktatext.
I min faktatext har jag passande rubriker och faktaord.
Instruerande text
Jag vet vad en instruktion är.
Jag kan följa en skriftlig instruktion.
Jag kan skriva en enkel instruktion som andra förstår.
Diskuterande/argumenterande text
Jag vet vad ett argument (bevis på goda grunder) är.
Jag kan använda mig av argument.
Jag kan skriva en argumenterande text.
Jag funderar på motargument när jag skriver min text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: