Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets uppkomst och de olika tidsåldrarna åk 3

Skapad 2016-08-30 15:24 i Västerholm Grundskolor
I detta arbetsområde ska vi arbeta med livet och människans uppkomst och utveckling. Vi arbetar med istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk NO (år 1-3) Teknik SO (år 1-3)
Under det här temat kommer du att få lära dig om jordens uppkomst, istider samt mer om hur vardagen kunde se ut för människorna på stenåldern, bronsåldern, järnåldern och jämföra med hur vi lever idag. Välkommen att följa med på en resa bakåt i tiden! Kilometertjocka isberg som rör sig över landskapen och formar bergen. Dinosaurier, silverskatter, stenyxor och solgudar. Vår historia är fylld med spännande händelser! Du hänger väl med?

Innehåll

Syfte

Syftet med detta område är att skapa kunskap om och förståelse för människans uppkomst och utveckling genom forntiden. Vi ska lära oss när forntiden var, vilka tidsåldrar som ingick och vad som utmärkte dem. Vi ska läsa, jämföra, reflektera, svara på frågor och skriva egna faktatexter.

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att läsa texter, se film, plocka ut nyckelord, skriva texter, bygga och skapa. Vi kommer att diskutera och samtala kring jämförelser.

Du kommer att:

- på olika sätt få dokumentera det som du lär dig om forntiden, dina jämförelser och dina reflektioner
- få skriva egna berättelser och faktatexter inom ämnesområdet.
- få illustrera dina texter
- få se filmer

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- med hjälp av egna ord och bilder beskriva och förklara hur det var att leva på forntiden 

- göra jämförelser mellan livet på forntiden och vår tid
- läsa och förstå texter som handlar om forntiden
- använda tidslinjen och olika tidsbegrepp
- skriva egna faktatexter med röd tråd och läslig handstil

- arbeta självständigt och i grupp

Kunskapskrav

Mål

Du ska kunna:

- veta när forntidens perioder: Stenålder, Bronsålder, Järnålder inträffade

- förklara begreppen dåtid, nutid, framtid

- ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan
- beskriva hur olika redskap och verktyg har utvecklats
- beskriva forntida spår i naturen- göra en enkel jämförelse mellan tidsperioderna
- beskriva forntiden med egna ord och bilder

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3

Matriser

NO Sv Tk SO SvA
Forntiden åk 3

Forntiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Människans uppkomst
Jag känner till människans uppkomst och utveckling.
Jag känner till hur länge människan har funnits.
Istiden
Jag känner till vad istiden är.
Jag kan berätta några fakta om istiden.
Jag kan känna igen några spår från den senaste istiden.
Stenåldern
Jag känner till vad stenåldern är.
Jag kan berätta något om hur människan levde under stenåldern.
Jag kan känna igen några spår från stenåldern.
Bronsåldern
Jag känner till vad bronsåldern är.
Jag kan berätta något om hur människan levde under bronsåldern.
Jag kan känna igen några spår från bronsåldern.
Järnåldern
Jag känner till vad järnåldern är.
Jag kan berätta något om hur människan levde under järnåldern.
Jag kan känna igen några spår från järnåldern.
Jämförelse och reflektion
Jag kan se några likheter och skillnader mellan hur människor levde under de olika tidsåldrarna. (tex. bostad, kläder, mat).
Jag kan reflektera kring hur de olika levnadsvillkoren påverkade människorna.
Jag kan jämföra människors liv under forntiden med hur vi lever idag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: