Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boken om mig

Skapad 2016-08-30 15:44 i Kristinebergskolan Oskarshamn
En pedagogisk planering inom temaområdet självkännedom.
Grundskola 1 Bild SO (år 1-3) Svenska

Du ska få göra en egen bok om dig och din familj. Den kommer handla om allt från hur du ser ut, vad du gillar och vad du vill bli.

Innehåll

Boken om mig - ett temaarbete i år 1

Mål för elev

Syfte hämtade ur LGR11, rörande arbetsorådet:
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet (SO)
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer (SO)
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift (SV)
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang (SV)

Innehåll

Centralt innehåll hämtat från LGR11, rörande arbetsområdet:

 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu (SO)
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer (SO)
 • Skapande av texter där ord och bild samspelar (SV)
 • Handstil (SV)
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter (SV)
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer (SV)
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras (SV)
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om (SV)
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter (SV)

Genomförande

Under några veckor framöver kommer vi att jobba med "Boken om mig". Här kommer du få svara på många frågor som rör hur du ser ut, hur du fått ditt namn, vad du gillar, din familj och hur du bor, vad du vill bli när du blir stor osv.
Uppgifterna är hämtade från ett material på lektion.se (http://www.lektion.se/lektioner/lektion.php?id=12032).
Några av uppgifterna kommer du att få hem i läxa, där du behöver dina föräldrars hjälp.

Bedömning

Under arbetets gång kommer du
 • att träna din handstil.
 • att träna på stor bokstav och punkt, samt berättande text i meningsform.
 • få rita beskrivande bilder.
 • att få berätta muntligt och visa bilder för dina kamrater, från olika områden i boken som vi jobbat med.
Vi kommer fortlöpande bedömma hur du arbetar.

Kursplanemål

Utdrag ur LGR11 och dess kunskapskrav för år 1-3:

 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar (SO)
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil (SV)
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter(SV)
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap (SV)
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter (SV)
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår (SV)

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: