Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema natur: Årstidsresan

Skapad 2016-08-30 15:46 i Tegelbruksskolan Falun
Vi vill att eleverna ska få en ökad kunskap om djur och natur i vår närmiljö. Vi kommer fokusera på en årstid i taget och undersöka hur träden ser ut samt vad djuren gör under ett år.
Grundsärskola 1 – 6 Hem- och konsumentkunskap Naturorienterande ämnen Slöjd Bild Idrott och hälsa Svenska

Under läsåret 2016/2017 kommer vi att arbeta med naturen som tema. Vi kommer att fördjupa oss i kunskaper om olika bär, träd, djur och svampar, samt följa naturens växlingar.

Innehåll

Läroplan för grundsärskolan 2011

Koppling till Lgr11, centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-6
  Redskap för bildframställning Material som kan användas vid framställning av två- och tredimensionella bilder, till exempel papper, lera och naturmaterial.
 • Hkk  1-6
  Mat, måltider och hälsa Samband mellan mat och hälsa.
 • IDH  1-6
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera sig i närmiljön. Hur man ger och följer vägbeskrivningar.
 • IDH  1-6
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Allemansrättens grunder.
 • NO  1-6
  Mönster och strukturer i naturen Årstidsväxlingar och kännetecken för de olika årstiderna. Vilka konsekvenser årstidsväxlingarna får för människan.
 • NO  1-6
  Mönster och strukturer i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras.
 • NO  1-6
  Mönster och strukturer i naturen Livscykler hos några växter och djur.
 • Sl  1-6
  Slöjden i samhället Slöjdföremålens funktion och betydelse, till exempel som bruks- och prydnadsföremål.
 • Sl  1-6
  Slöjden i samhället Några slöjdmaterials ursprung, till exempel bomull och svenska träslag.
 • Sv  1-6
  Berättande texter och faktatexter Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter, och hur deras innehåll kan organiseras.

Tolkade och konkretiserade kunskaper

Undervisning

Bedömning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: