👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - värdegrunden

Skapad 2016-08-30 16:06 i Ekenäs skolan Stenungsund
Pedagogisk planering i SO om värdegrunden för årskurs 1-3
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
...

Innehåll

Kursplanens syfte

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten.

Kopplingar till läroplan

  • SO
    Syfte - Religionkunskap resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  • SO
    Syfte - Samhällskunskap uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  • SO
    Syfte - Samhällskunskap reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Konkretisering av syfte

Du kommer få lära dig mer om:
* livsfrågor med betydelse för dig t ex gott och ont, rätt och orätt, kamratskap,
* normer och regler i din livsmiljö t ex skolan, trafiken och i sportsammanhang,

* att våga säga vad du tycker (din åsikt) och lyssna på andras åsikter, ha förmågan att motivera dina åsikter samt våga stå för åsikten eller våga ändra åsikt,

*att visa hänsyn och respekt för andra, att sätta dig in i andra människors situationer. 

* visa respekt och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv (vara rädd om saker, utrymmen och plocka iordning efter sig)
* hur möten  t ex klassråd organiseras och genomförs,
* grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter (barnkonventionen),
* aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Arbetssätt / Undervisning

Du kommer att lära dig genom att:
 * diskutera om livsfrågor (se ovan) utifrån t ex något som hänt i klassen, en text eller en film (t ex dilemmafrågor),

* göra tummen upp/ner efter raster och diskutera,
* diskutera aktuella samhällsfrågor som kommer upp i olika medier och ibland ta reda på mer om den här frågan,
* ta reda på och diskutera om de grundläggande mänskliga rättigheterna och speciellt barnets rättigheter (barnkonventionen) utifrån bl. a. faktatexter, filmer och annan muntlig information,
* vara med och ta fram klassens regler och gå igenom och godkänna reglerna för hela skolan - och alltid ha dem i åtanke,
* diskutera vad det finns för andra regler runt om i elevens livsmiljö,
* deltaga i klassråd och få förståelse för hur det kan organiseras och genomföras samt vara med och ta demokratiska beslut i klassen.

Bedömning / Dokumentation

Bedömningen kommer att ske under det löpande arbetet i klassrummet;                     då genom samtal med varandra och/eller pedagog, elevarbeten och genom observationer.