Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall Kyrkviken ämnesområde SPRÅK

Skapad 2016-08-30 16:31 i Pysslingen Förskolor Kyrkviken Pysslingen
Verksamheten genomsyras av förskolans pedagogiska nycklar UTMANING- LUSTFYLLT LÄRANDE - SJÄLVSKÄNSLA. Utifrån social konstruktionism skapar vi vår praktik. Etiken utgår från att ta olikhet och mångfald i bruk. Från barnens mål och förskolans uppdrag är denna PP skapad. För att synliggöra barnens språkutveckling och kunna utmana de i sin proximala utvecklingszon används p.p som ett verktyg till lärloggar och i den dagliga verksamheten.
Förskola

- Enheten organiserar så att barnen har möjlighet att samtala och berätta samt delta i utvidgade och fördjupade bok och bildsamtal i samspel med andra barn och vuxna i vardagen. - Enheten organiserar så att barnen bearbetar sitt språk och sin kommunikativa förmåga. Det ska ske i samspel med andra barn och vuxna och med hjälp av olika uttrycksformer i vardagen. - Enheten använder ett rikt och varierat utbud av material och metoder med anknytning till språk, så att barnen får utforska i vardagen på sitt eget sätt.

P P grundar sig på vetenskaplig grund utifrån Carina Fasts bok Literacy som beskriver olika litterära händelser som barnen erfarar i vardagen redan från födseln. Dessa litterära händelser är exempelvis boksamtal, att benämna saker omkring barnen som intresserar de. Att ha sångsamling för att barnen ska utvecklas och tycka språk är roligt. Barnen får möjlighet att utveckla sitt språk genom att vi tillför nya och annorlunda ord. Samtidigt som rim och ramsor är ett verktyg som gör språket roligt. Det utvecklar språket när man har en gemenskap och i ett betydelsefullt sammanhang. Flera olika parallella aktiviteter såsom drama, rollspel och i den gemensamma leken. 

I Gisela Håkansson bok beskrivs olika språkljud och hur språket utvecklas. Därför har vi pedagoger en viktig roll så att barnen lär sig höra hur olika ord låter och hur orden sammansätts. Detta görs i olika samtal, i samspel med vuxna och mellan barnen och i dagliga aktiviteter. Det är också våran uppgift att benämna det barnen ser omkring sig. 

Innehåll

MÅL:

  • Att barnen får grunden till ett expansivt språkbruk.
  • Deras ordförråd utvecklas.
  • Ordförståelsen utvecklas genom att vi finns som medforskande pedagoger och förklarar det barnen erfar. 
  • Vi använder oss av olika föremål som förstärkning av orden. 
  • Vi använder bilder som stöd för att förklara sin omvärld och kunna bli förstådda genom att kunna tala om bilden. De får också möjlighet att sammankoppla bilden med ordet. 

VAD ska utvecklas/utmanas?

Kunna förstå och göra sig förstådd med hjälp av kommunikation. 

Utveckla ordförrådet och ordförståelsen.

Socialt samspel utvecklas i kommunikation med andra. 

Kunna beskriva sina känslor och visa dem för andra. 

VEM/VILKA

Alla barnen på vatten och luft. De barnen på våra avdelningar är i början av sin språkutveckling och flertalet säger fåtal ord. Barnen behöver stöd för att utveckla sitt språk. 

Alla pedagoger på dessa avdelningar leder arbetet med P.P framåt både i planerade och fria aktiviteter. 

GENOMFÖRANDE:

Utifrån social konstruktionism skapar vi vår praktik. Etiken utgår från att ta olikhet och mångfald i bruk. (vet du säkert vad det innebär för dig som pedagog i detta arbete)?

Förberedelser:

Aktiviteten: i vardagsarbetet och planerade aktiviteter t.ex. samling och sagostunder. 

Efterarbete: Uppföljning av P.P vid några tillfällen under terminen. 

UPPFÖLJNING,UTVÄRDERING och UTVECKLING

Beskriv hur uppföljningen kommer att göras, alltså hur genomförandet slår an på barnen och hur vi når målen i denna LPP. Verktyg som går att använda är dokumentation, observation, reflektionssamtal med barnen,pedagogisk dokumentation m.m Glöm ej att ta med barnen i arbete.

Beskriv hur ni tänker utvärdera mot målen i denna LPP. Glöm ej att ta med barnen och föräldrarna i arbetet

Beskriv hur ni har för avsikt att till vara uppföljningen och utvärderingen så det leder till utveckling av det pedagogiska arbetet i dettta projekt och generellt på avdelningen och på förskolan.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: