Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

A journey to the english speaking world 7: Australia

Skapad 2016-08-30 17:15 i Kärlekens skola Halmstad
From w 35 to w 38 we are going to approach and study some issues such as bullying, integrity, prejudice, respect for other people and responsibility. The topics that we will study, will lead us to a journey to Australia. That will also give us insights into the Australian society and values. This work is integrated in a wider perspective: A journey throughout the English-speaking world.
Grundskola 7 – 9 Engelska
...

Innehåll

Mål för undervisningen

Kopplingar till läroplan

 •  Utvecklar sin förmåga att uttrycka sig varierat och säkert i skrift för att berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter
 •  Utvecklar sin förmåga att använda hjälpmedel och att kritiskt granska informationskällor
 •  Utvecklar sin förmåga att reflektera över levnadssätt och kulturer i engelsktalande länder och göra jämförelser med egna erfarenheter
 •  Utvecklar sin förmåga att analysera, bearbeta och förbättra språket mot allt större variation och säkerhet
 •  Fördjupar sin förståelse av talad engelska i olika situationer och sammanhang
 •  Utvecklar sin förmåga att läsa olika slags texter för upplevelser, information och kunskaper
 •  Utvecklar sin förmåga att delta aktivt i samtal och skriftlig kommunikation, uttrycka sina egna tankar på engelska samt uppfatta andras åsikter och erfarenheter

Konkretisring av mål

Du ska utveckla din hörförståelse (ordförråd, meningsbyggnad, uttal, satsmelodi) genom att lyssna på australiensk engelska.

• Du ska utveckla din läsförståelse (ordförråd, meningsbyggnad, innehåll) genom att läsa pch bearbeta texter av olika slag.

• Du ska utveckla ditt skrivande (ordförråd och stavning, meningsbyggnad, grammatik) genom att bearbeta ord och fraser samt skriva olika texter för att uttrycka dina åsikter kring ett givet ämne.

• Du ska få insikter i ett engelskspråkigt lands seder och bruk (realia), här Australia

• Du ska utveckla din förmåga att delta i samtal (ordförråd, uttal, meningsbyggnad, flyt) Där du ska argumentera och lyssna på andras argument.

Undervisning

Undervisningen kommer att ha fokus på läsning av texter av olika slag och bearbetning av glosor och uttryck från texten. Du kommer också att få träna på att läsa mellan raderna. En del av undervisningen kommer att rikta sig mot en del hörförståelse övningar. Utifrån detta kommer du att ges möjligheten till reflektion, diskussion. Du kommer också att få möjligheten att skriva dina tankar kring ämnet.

Bedömning

 • - Elevens förmåga att kommunicera i tal kommer att bedömas kontinuerligt under diskussionerna (i klassen och i små grupper)
 • - Elevens förmåga att skriva (förmåga att använda nya ord, grammatik: was, were och användning av ”s”) kommer att bedömas genom att skriva en uppsats.
 • - Elevens förmåga att reflektera kring kulturell medvetenhet samt förmåga att jämföra med sin egen kultur kommer att bedömas i diskussionerna.

Betygskriterier

Kriterier för E

Kopplingar till läroplan

 •  Kunna begära och ge information i skrift samt berätta och beskriva något
 •  Ha kunskaper om vardagsliv, samhälle och kulturtraditioner i några länder där engelska har en central ställning samt kunna göra några jämförelser med egna kulturella erfarenheter
 •  Förstå tydligt, även något regionalt färgat, tal i instruktioner, berättelser och beskrivningar som rör kända förhållanden och egna intresseområden
 •  Kunna välja och använda hjälpmedel vid textläsning, skrivning och andra språkliga aktiviteter
 •  Kunna reflektera över och dra slutsatser om sitt sätt att lära sig engelska
 •  Kunna delta aktivt i samtal kring kända ämnen och med hjälp av olika strategier bidra till att kommunikationen fungerar
 •  Kunna läsa och tillgodogöra sig innehållet i enklare skönlitterära och andra berättande, beskrivande och argumenterande texter som behandlar kända ämnesområden
 •  Kunna, på egen hand och i samarbete med andra, planera och genomföra arbetsuppgifter samt därvid dra slutsatser av sitt arbete
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: