Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik 1-3

Skapad 2016-08-30 17:57 i Älvseredsskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 1 – 3 Musik
Vi kommer sjunga sånger på svenska och andra språk. Vi kommer tillverka instrument och lära oss om andra instrument. Vi kommer lyssna och skapa ny musik och dansa och prata musikord. Vi kommer också gestalta och framföra sång och musik.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Lgr11 kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
Lgr11 kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,
Mu spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
Mu skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna

  • sjunga med i de sånger vi sjunger
  • använda din röst på olika sätt
  • spela olika rytminstrument och öva på att hålla takten
  • röra dig fritt och efter instruktion till musik
  • komma med förslag på lämpliga rörelser till sånger vi sjunger
  • lyssna på musik och berätta vilka känslor och tankar du fick när du lyssnade

Jag bedömer ovanstående genom observationer.

Undervisning och arbetsformer

Mu 1-3 Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
Mu 1-3 Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
Mu 1-3 Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
Mu 1-3 Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
Mu 1-3 Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
Mu 1-3 Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: