Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek/Spel åk 6

Skapad 2016-08-30 18:48 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
En LPP för åk 6 inom arbetsområdet Lek/spel utifrån Lgr11.
Grundskola 6 Idrott och hälsa

En LPP för åk 6 inom arbetsområdet Lek/Spel. Innehåller även bedömningsmatris.

Innehåll

Syfte

Eleven ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
  • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil. (ur lgr 11)

Centralt innehåll - arbetsområde:

  • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild. (ur lgr 11)

Arbetssätt - undervisningen:

Inom detta arbetsområde kommer eleverna att under terminen få prova på och delta i flera olika lekar och spel. Dessa spel kommer att vara av skiftande karaktär, med och utan boll och med olika typer av fysisk ansträngning samt utmana eleverna vad gäller deras kroppskontroll och samarbetsförmåga. Vilka lekar som används anpassas efter gruppens egna önskemål och behov.

Bedömning och kunskapskrav:

Bedömningen kommer att baseras på följande kriterier utifrån läroplanen:

”Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser (…) till aktiviteten.”

”Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då (…) underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.”

Bedömningen utgår från följande punkter:

  • Aktivt deltagande i undervisningen
  • Egen kroppskontroll (koordination, motorik, rumsuppfattning, mm) och teknik.
  • Lagsamarbete och Fair Play

Matriser

Idh
Idrott & Hälsa lek/Spel åk 6

F
E
C
A
Lektionsarbete
Deltar i de olika lekarna och anstränger sig i övningarna.
Är engagerad i aktiviteten och deltar med stor ansträngning i de olika övningarna.
Arbetar mycket aktivt i de olika spelen och är drivande under lektionerna. Tar stort ansvar för arbetet under lektionerna och gör alltid sitt bästa.
Kroppskontroll & Teknik
Visar på viss rumsuppfattning och klarar de motoriska krav som aktiviteten kräver. Kan anpassa styrka och fart efter aktiviteten. Förstår grunderna i spelet.
Visar godkontroll över de egna rörelserna med god koordination och balans. Anpassar styrka och fart efter aktivitet och deltagare. Har god förståelse för spelets upplägg och syfte.
Kontrollerar sina rörelser med god precision och kontroll. Har god koordinations-förmåga. Har viss överblick över spelet och visar förståelse för spelets upplägg och taktiska aspekter.
Lagsamarbete & Fair Play
Är aktiv i lagsamarbetet och är positiv mot sina medspelare. Är uppmärksam på olika regler och följer dessa i spelet.
Är positiv och drivande i lagspelet och stöttar sina lagkamrater. Följer uppsatta regler och är noga i att själv skapa ett gott samarbetsklimat i aktiviteten.
Följer uppsatta regler och kan vid behov utveckla dessa. Skapar ett klimat där alla vill vara med och delta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: