Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasaskolan Safari 3A

Skapad 2016-08-30 18:56 i Vasaskolan Ludvika
Grundskola 3 Matematik

En pedagogiska planering i matematik som är kopplad till Mattesafari 3A. Vi kommer att arbeta gemensamt, på egen hand i halv- och helklass. Vi kommer att jobba praktiskt  men även väva in problemlösning som en grundläggande del i matematikundervisningen.

Innehåll

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att:
- jobba med laborativt material
- jobba enskilt och i grupp med problemlösning
- prata mycket matematik och träna på att förklara för varandra hur vi tänkt för att lösa en uppgift
- lära oss olika metoder man kan använda vid uträkningar, skriftliga huvudräkningsmetoder och uppställningar
- färdighetsträning i matematikboken

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Geometri Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Vad som kommer att bedömas:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:
- välja rätt räknesätt vid problemlösning och din förmåga att använda dig av en väl fungerande strategi
- förklara för kompisarna hur du tänkt
- med huvudräkningar göra enkla beräkningar med de fyra räknesätten och förstå sambandet mellan dem
- kunna använda skriftliga räknemetoder inom talområdet 0-200
- använda matematiska begrepp t.ex. subtraktion, cirkel
- förklara likhetstecknets innebörd och lösa öppna utsagor t.ex. 78+__=100    88=__+50
- mäta, jämföra och uppskatta längder, volymer och tid
- använda vanliga enheter när du visar ditt resultat
- förstå om resultaten är rimliga

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma   3
  Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
 • Ma   3
  Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
 • Ma   3
  Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan genom att:
- göra diagnoser
- lösa olika problemlösningsuppgifter
- vara aktiv i diskussioner
- deltaga i praktisk matematik
- förklara hur du tänker
- uppskatta rimligheten i ditt eller dina kamraters svar

Matriser

Ma
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

Tal och klockan
hur många 1000 är
hur tal är upp-byggda
tal-sorterna hundratal tiotal och ental
talet före och talet efter
att jämföra tal
läsa av den analoga klockan
veta vad klockan är senare och tidigare
Addition och volym
lägga till ental t.ex. 9+4 59+4
lägga ihop tal med tiotal och ental t.ex. 38+45
lägga ihop tal med hundratal och tiotal t.ex. 420+230
lägga ihop tal med hundratal tiotal och ental t.ex. 213+132
uppskatta hur mycket en liter är
10 dl är lika mycket som 1 liter
att välja rätt enhet vid uppskattning volym
Subtraktion och längd
minska med ental t.ex. 12-8 62-5
minska med tiotal och ental t.ex. 40-25
minska från hela hundratal t.ex. 100-72
mäta med en linjal
räkna ut omkretsen
uppskatta längd
att välja rätt enhet vid uppskattning av längd
Multiplikation, division och klockan
3:ans och 4:ans tabeller
att man kan byta plats på talen i en multi- plikation
att dela lika
att dela med tre och fyra
läsa av den digitala klockan
skriv vad den digitala klockan är olika tider på dygnet
De fyra räknesätten och förstoring och förminskning
välja vilket räknesätt som passar för att lösa en uppgift
räkna med de fyra räkne-sätten
skriva egna textupp-gifter
uppskatta om något är förstorat, förminskat eller naturlig storlek
förstora och förminska i ett rutmönster
para ihop och dela symmetriskt

Ma
Safari 3A

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Metakognitiv förmåga BUFFELN
Jag kan med stöd av en vuxen/kamrat lösa enkla vardagliga problem.
Jag kan lösa enkla vardagliga problem på egen hand.
Jag kan lösa mer avancerade problem på egen hand.
Metakognitiv förmåga BUFFELN
Jag kan med stöd av en vuxen/kamrat välja en lämplig metod för att lösa ett problem.
Jag kan oftast välja en lämplig metod för att lösa ett problem.
Jag kan välja en lämplig metod för att lösa ett problem.
Begreppslig förmåga NOSHÖRNINGEN
Jag kan med stöd av en vuxen/kamrat förklara enkla matematiska begrepp.
Jag kan förklara några enkla matematiska begrepp.
Jag kan förklara flera matematiska begrepp och sätta in dem i ett sammanhang.
Kommunikativ förmåga ELEFANTEN
Jag kan med stöd av en vuxen/kamrat förklara hur jag tänkt när jag löst ett problem.
Jag kan förklara hur jag tänkt när jag löst ett problem.
Jag kan utförligt förklara hur jag tänkt när jag löst ett problem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: