Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minoritetsspråk och Nordiska språk

Skapad 2016-08-30 21:33 i Hannaskolan Grundskolor
De språk som räknas som minoritetsspråk i Sverige och de språk som räknas till de nordiska språken
Grundskola 6 Svenska

Vi kommer att prata om och lyssna till de språk som räknas som våra minoritetsspråk och historien kring dessa språk men också kring de nordiska språkens utvecklong

Innehåll

Syfte, hämtat från läroplanen.

Undervisningen ska bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken

Det här ska du som elev lära digKopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att:

 • titta på film och lyssna på andra språk
 • läsa texter enskilt och i grupp
 • arbeta i grupp och fördjupa dig i ett av minoritetsspråken
http://beta.sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=U101874-03

http://beta.sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=U101466-01

http://beta.sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=U101466-04

 http://beta.sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=U101466-03

http://beta.sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=U101466-06

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.

Vi kommer att bedöma...

 • din förmåga att söka, samla och sammanställa fakta om ett språk
 • din förmåga att arbeta källkritiskt
 • din förmåga att ge exempel på minoritetsspråk
 • din förmåga att diskutera kring språk
 • din förmåga att göra en tydlig muntlig redovisning

Kopplingar till läroplan

 • Sv  C 6
  Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk

Matriser

Sv
Svenska olika texter/genrer

lägre
>
>
högre
Söka och bearbeta information
Du har inte visat dina förmågor inom detta område
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och resonemang om informationens användbarhet..
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
sammanställa information
Du har inte visat dina förmågor inom detta område
Dina sammanställningar innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Dina sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Dina aammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
samtala och diskutera
Du har inte visat dina förmågor inom detta område
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet relativt väl.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet väl
minoritetsspråk
Du har inte visat dina förmågor inom detta område
Du kan ge exempel på minoritetsspråk och ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk
Du kan ge exempel på minoritetsspråk och ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk
Du kan ge exempel på minoritetsspråk och ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: