Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Olympiska idrotter - muntlig presentation år 7-9

Skapad 2016-08-30 22:03 i Viksängsskolan Västerås Stad
Muntlig presentation av en Olympisk idrottsgren.
Grundskola 7 – 9 Engelska

Vi startar upp terminen med att träna på momentet TALA. Under v34-36 kommer vi att arbeta med en muntlig presentation av en Olympisk idrottsgren - var och en får en slumpvis vald idrott att presentera.

Innehåll

Varför ska vi arbeta med det här?

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Det här kommer du att arbeta med

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska och texter från olika medier.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Så här kommer vi att arbeta

 • Vi inleder med muntlig uppvärmningsövning.
 • Arbeta enskilt med förberedelse av din egen presentation.

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas

Muntlig redovisning med start tisdag v.36

Lektionsplanering

 • Vid varje lektion kommer du få tillfälle att träna på att prata engelska i par/mindre grupp eller i helklass.
 • Genomgång av instruktionen till din egen muntliga presentation.
 • Du får tid på lektionerna att enskilt förbereda din egen presentation och träna tillsammans med en kompis.

 

 

 

Matriser

En
Presentation Memento

E
C
A
Ny nivå
Formulera sig i tal
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig muntligt
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: