Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri år 6.

Skapad 2016-08-30 22:09 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Area och omkrets, repetition av begreppen, enheter, triangels area samt bekantar oss med cirkeln.
Grundskola 6 Matematik

Geometri är en av de äldsta vetenskaperna. Många resultat var redan bekanta i de egyptiska,babyloniska och kinesiska kulturerna. Själva ordet geometri kommer från grekiska och betyder landmätning. Ursprungligen var geometrin en samling regler för att lösa praktiska problem.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Centralt innehåll

Eleverna har tidigare arbetat med area och omkrets samt symmetri. Vi repeterar begreppen. Vi går även igenom triangelns area - bas och höjd, samt bekantar oss med cirkeln - diameter, radie, medelpunkt och pi. Vi arbetar med att mäta vinklar. Därefter arbetar vi vidare med olika geometriska former som fyrhörningar.

Undervisning

Vi har gemensamma genomgångar där vi diskuterar olika begrepp och tittar på problemlösningar. Därefter tränar eleverna genom att arbeta med uppgifter ur olika läromedel på egen hand men även tillsammans med kompis.I arbetsområdet ingår att mäta med och kunna använda linjal och gradskiva. I matematkverkstan arbetar vi med laborativt material. Vi använder filmklipp samt digitala verktyg med lämpliga övningar inom området. Eleverna kommer också att få öva på den muntliga förmågan utifrån problemlösningar i grupp.

 

 

Till dig som elev

Du ska kunna:

 • använda enheterna för area på ett relevant sätt.
 • förstå och använda begreppen bas och höjd
 • räkna ut arean av rektanglar, kvadrater, trianglar samt figurer som är sammansatt av dessa
 • benämna och beskriva olika slags fyrhörningar, som rektangel,parallellogram, kvadrat och romb liksom olika slags trianglar.
 • känna igen tredimensionella objekt som tetraeder, rätblock, cylinder, kon och klot.
 • förklara begreppen diameter, radie och medelpunkt.
 • beskriva och konstruera symmetri.
 • uppskatta och bestämma vinklar, använda gradskiva.
 • förklara samband omkrets - area.
 • använda strategier vid problemlösning.

 

Bedömning

Under v 38 kommer vi att ha en slutuppgift på området.

 

Du kommer att få ett skriftligt prov där du visar att du har utvecklat förmågan att :

- lösa problem, och använder strategier och metoder. 

- använder begrepp och ser samband.

- använder lämplig metod och gör beräkningar.

-redogör och förklarar hur du löser ett problem med hjälp av bild eller annan uttrycksform skriftligt.

 

Du deltar i våra  diskussioner i klassrummet. Där visar du hur du har tänkt när du löser en uppgift ,samt deltar i resonemang genom att ställa frågor, framföra och bemöta matematiska argument på ditt bästa sätt.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Ämnesmatris matematik 4-6 HEJA

Matematik 4-6

På väg
E
C
A
Lösa problem
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till.
Du kan på ett bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till.
Välja problemlösningsmetod
Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa matteproblem.
Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa matteproblem.
Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa matteproblem.
Beskriva lösningar
Du kan beskriva på ett ganska bra sätt hur man kan lösa matteproblem.
Du kan beskriva på ett bra sätt hur man kan lösa matteproblem.
Du kan beskriva på ett mycket bra sätt hur man kan lösa matteproblem.
Bedöma rimlighet
Du diskuterar på ett enkelt sätt om resultaten är rimliga.
Du diskuterar på ett utvecklat sätt om resultaten är rimliga.
Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om resultaten är rimliga.
Flera sätt att lösa problem
Du hjälper till att ge något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du ger något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du ger några förslag på andra sätt att lösa problemen.
Matematiska begrepp
Du har baskunskaper om matematiska begrepp.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp.
Använda matematiska begrepp
Du använder matematiska begrepp på ett ganska bra sätt i välkända situationer.
Du använder matematiska begrepp på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du använder matematiska begrepp på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Beskriva matematiska begrepp
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett bra sätt.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett mycket bra sätt.
Samband mellan begrepp.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Beräkningar
Du kan göra enkla beräkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett ganska bra sätt.
Du kan göra enkla beräkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett bra sätt.
Du kan göra enkla beräkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett mycket bra sätt.
Välja beräkningsmetod
Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningar.
Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningar.
Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningar.
Förklara beräkningar
Du kan beskriva och prata på ett ganska bra sätt om hur man kan göra beräkningar.
Du kan beskriva och prata på ett bra sätt om hur man kan göra beräkningar.
Du kan beskriva och prata på ett mycket bra sätt om hur man kan göra beräkningar.
Redovisa lösningar
Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen.
Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen.
Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen.
Diskutera matematik
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: