Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte år 9 Tal

Skapad 2016-08-30 22:43 i Apalbyskolan Västerås Stad
Planering av kap 1 i Formula 9
Grundskola F – 9 Matematik

När vi har arbetat med detta kapitel ska du kunna - hur vårt talsystem är uppbyggt och - kunna göra beräkningar med både positiva och negativa tal - skriva och göra beräkningar med tal i potensform - använda samband mellan kvadraten på ett tal och kvadratroten ur ett tal samt - göra beräkningar med kvadrattal och kvadratrötter - använda prefix för stora och små tal

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Arbetssätt och undervisning

Arbetssätt

 • Genomgångar
 • Eget arbete
 • Gemensamma diskussioner 
 • Läxa varje vecka

Se planeringen v 34 - 43

Undervisningen är grundad i att ”eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra" (LGR11, kap. 1 s. 9)

Eleverna får även träna sina kunskaper att:

 • Ta ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. (LGR11, kap. 2 s. 15)
 • Pröva olika arbetssätt och arbetsformer. (LGR11, kap. 2 s. 15)
 • Stärka viljan att lära och tilliten till den egna förmågan (LGR11, kap 2 s.14)
 • Använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper ( LGR11, kap 2 s.13)

 

 

 

Visa vad du lärt dig

 Du kommer att kunna visa dina kunskaper genom

 • arbete på lektioner
 • Matematiska diskussioner
 • Diagnos
 • Läxor och läxförhör

 

 

Tidsram

Arbetet kommer att pågå v 34 - v43 enligt planering.

Matriser

Ma
Matte år 9 Tal

Hur vårt talsystem är uppbyggt

Behöver jobba mer med
Har godtagbara kunskaper
Positionssystemet

Kunna göra beräkningar med positiva tal

Behöver jobba mer med
Har godtagbara kunskaper
Addition
Subtraktion
Multiplikation
Division
Prioriteringsregler

Kunna göra beräkningar med negativa tal

Behöver jobba mer med
Har godtagbara kunskaper
Addition och subtraktion
Multiplikation och division

Skriva och göra beräkningar med tal i potensform

Behöver jobba mer med
Har godtagbara kunskaper
Skriva tal i grundpotensform
Göra beräkningar med tal i potensform

Kvadratrötter

Behöver jobba mer med
Har godtagbara kunskaper
Använda samband mellan kvadraten på ett tal och kvadratroten ur ett tal
Göra beräkningar med kvadrattal och kvadratrötter

Använda prefix för stora och små tal

Behöver jobba mer med
Har godtagbara kunskaper
Prefix
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: