Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 5 skriva

Skapad 2016-08-31 07:54 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Du kommer att få jobba med att skriva olika typer av texter och titta på deras olika särdrag. Du kommer att få öva på beskrivande språk samt språkriktighet tex stavning, meningsbyggnad, styckeindelning och ordföljd. Vi kommer att arbeta med att ge och få kamratrespons och ihop med det bearbetning av texter.
Grundskola 5 Svenska
Vi kommer att träna på att skriva olika texter, ge respons och bearbeta texter.

Innehåll

övergripande mål och riktlinjer

syfte

centralt innehåll

bedömning

Bedömning kommer att ske under arbetes gång genom de texter du skriver och bearbetar.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Svenska åk 5 skrivning

nivå 1
nivå 2
nivå 3
Olika typer av texter
Det ska märkas på texten vilken typ av text du har skrivit genom att ha med typiska särdrag för varje text tex Det var en gång… i en saga. Språket ska vara varierat så att tex inte varje mening börjar med Sen...
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Språkriktighet
Du ska stava rätt och använda rätt form av orden samt använda dig av bl a punkt och stor bokstav för att bygga meningar. Du ska få in orden i rätt ordning i meningarna.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Innehåll
Texten ska innehålla beskrivningar så att den som läser kan se bilder framför sig. Texten ska ha en röd tråd.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Respons och bearbetning av texter
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: