Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kolföreningarnas kemi.

Skapad 2016-08-31 08:34 i Kyrkskolan 7-9 Ludvika
Organisk kemi åk8
Grundskola 7 – 9 Kemi

Hur många kolföreningar finns det i världen? Många är det! Av alla miljontals kemiska föreningar som finns är ungefär 90% föreningar med kol. Varför är det så? Vad kan kolföreningar användas till? Det och mycket annat kommer du att få lära dig under detta arbetsområde.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 • Vad ett organiskt ämne är.
 • Varför är kolatomen är viktig för alla levande organismer.
 • Kolatomensuppbyggnad och att kolatomen alltid har fyra bindningar.
 • Olika modeller vi använder för att beskriva molekyler. (molekylformel, kalottmodell, pinnkulmodell, strukturmodell.)
 • Olika kolföreningar som innehåller rent kol och deras egenskaper.( diamant, grafit, amorftkol, aktivtkol, fotbollsmolekyler, nanorör, fullerener, grafen. ( 10.1)
 • Förbränning av kol och ämnen som innehåller kol.
 • Vad ett kolväte är. Kunna namnge och rita strukturformel för de 10 första alkanerna.
 • Olika fossila bränslen
 • Hur man separerar råolja-fraktionerad destillering.
 • Krackning av råolja,
 • Vad mättade, omättade och fleromättade kolväten är
 • Vad alkoholer är och kunna olika typer av alkoholer och deras användningsområden.
 • Löslighet för alkoholer i vatten och i ett organiskt lösningsmedel.
 • Vad en organiskasyra är.
 • Vad en ester är och deras användningsområden.
 • Framställa en ester.
 • Kunna beskriva koletskretslopp.
 • Vad antändningstemperatur är.
 • Säkerhet kring brand.

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Hur ska vi lära oss detta?

 • Kemiboken Spektrum s 156-185 sammanfattning på texten finns på s 181-182.
 • Kemiboken Spektrum s 245-260 sammanfattning på texten finns på s 273-274
 • Skriv en förklaring till kemibegreppen. Se begreppslista.
 • Powerpointpresentation och anteckningar.
 • LaborationerVill du lyssna på det aktuella avsnittet i läroboken går du in på https://digitalt.liber.se/ljudmaskin/  och 
väljer kemi och klickar på "Spektrum kemi" och sen vidare till kap7-organiskkemi eler kap10 kol och fröbränning.

Direktlänken är    https://webbapp.liber.se/spektrum-kemi/#/7-organisk-kemi

https://webbapp.liber.se/spektrum-kemi/#/10-kol-och-forbranning

Vad som kommer att bedömas:

 • Du kan förklara och koppla ihop delar till helheter, som för diskussionerna framåt.
 • Du kan skilja fakta från värderingar med utvecklade motiveringar.
 • Du kan genomföra undersökningar enligt givna instruktioner och använder utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Du kan skriva en utvecklad laborationsrapport som innehåller uppgift, hypotes, riskbedömning, felkällor, utförande, resultat och en slutsats som ger förslag på förbättringar.
 • Du  ska ha grundläggande/ goda/ mycket goda kunskaper om de punkter som beskrivs under ”Vad ska vi lära oss?”
 • Du kan förklara och visa på samband mellan några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människan.

Hur du får visa vad du kan:

Muntligt under diskussioner.
Praktiskt under laborationer.
Teoretiskt på läxförhör och prov.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: