Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdefulla sagor - Värdegrundsarbete och samtal om livsfrågor

Skapad 2016-08-31 08:46 i Flogstaskolan Uppsala
Grundskola F – 3 SO (år 1-3) Svenska
Värdegrundsarbete utifrån läromedlet "Värdefulla sagor - Lyft värdegrunden genom berättande". I undervisningen utgår vi från sagor som alla berättar om olika livsfrågor, stora som små. Det handlar om vänskap, rättvisa, demokrati och människovärde m.m. Vi läser, funderar, samtalar och utvecklar våra tankar tillsammans.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3

Matriser

Sv SO
Värdefulla sagor - Värdegrundsarbete och samtal om livsfrågor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Livsfrågor
Elev kan samtala om elevnära livsfrågor
 • SO   3
Eleven kan, med stöd av läraren, samtala om elevnära livsfrågor
Eleven kan, med visst stöd av läraren, samtala om elevnära livsfrågor.
Eleven kan, på egen hand, samtala om elevnära livsfrågor.
Mänskliga rättigheter
Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
 • SO   3
Eleven kan, med stöd av läraren, ge exempel på några grundläggande mänskliga rättigheter.
Eleven kan, med visst stöd av läraren, ge exempel på några grundläggande mänskliga rättigheter.
Eleven kan, på egen hand, ge exempel på några grundläggande mänskliga rättigheter.
Normer och regler
Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 • SO   3
Eleven kan, med stöd av läraren, ge exempel på varför det är viktigt med normer och regler i vardagen.
Eleven kan, med visst stöd av läraren, ge exempel på varför det är viktigt med normer och regler i vardagen.
Eleven kan, på egen hand, ge exempel på varför det är viktigt med normer och regler i vardagen.
Samtal om elevnära frågor
Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
Eleven kan, med stöd av läraren, samtala om elevnära frågor genom att ställa frågor, kommentera och framföra egna åsikter.
Eleven kan, med visst stöd av läraren, samtala om elevnära frågor genom att ställa frågor, kommentera och framföra egna åsikter.
Eleven kan, på egen hand, samtala om elevnära frågor genom att ställa frågor, kommentera och framföra egna åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: