Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och teknik åk3

Skapad 2016-08-31 08:46 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Skiss och konstruktion
Grundskola 1 – 3 Teknik

Genom att öka det tekniska medvetandet hos oss kan vi lättare orientera oss i en teknikintensiv värld.

Innehåll

Rörelse och teknik

 

Mål: 

Du ska kunna se hur saker hör ihop, t.ex. utifrån funktion eller material.
Du ska bli medveten om olika tekniska lösningar i din vardag, t. ex. hemma och i skolan.
Du ska kunna göra en enkel skiss och bygga efter den.
Du ska kunna redovisa ditt arbete med text, foto och bild.

 

Så här arbetar vi:

 Du får olika teknikuppdrag.
Du kommer att få göra olika skisser som visar din idé. 
Med hjälp av vardagsföremål får du utveckla en teknisk idé tillsammans med en kamrat.
Du får tillverka fyra olika tekniska rörelsemekanismer utifrån givna modeller. 
Du kommer att beskriva arbetsgången med text, foto och bild och redovisa detta.


Detta kommer vi att bedöma:

Du visar att du kan när du:
redovisar dina teknikuppdrag.
Ger exempel på olika tekniska lösningar i din vardag.
 Bygger efter en skiss.
Kan förklara hur saker hänger ihop. 
Kan förklara hur dina rörelsemekanismer fungerar.
Redovisar ditt arbete för andra. 

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
 • Tk  E 6
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: