Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Memento - muntlig presentation år 6

Skapad 2016-08-31 08:49 i Viksängsskolan Västerås Stad
Muntlig presentation av ett sommarminne på engelska.
Grundskola 6 Engelska

Vi kommer nu att träna på momentet TALA. Under v35-37 kommer vi att arbeta med en muntlig presentation av ett sommarminne - ett ögonblick av något som du minns från ditt sommarlov.

Innehåll

Varför ska vi arbeta med det här?

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Det här kommer du att arbeta med

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Så här kommer vi att arbeta

 • Muntlig träning/övningar samt gemensam förberedelse inför muntlig presentation
 • Arbeta enskilt med förberedelse av din egen presentation.

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas

Muntlig redovisning med start v.37.

Lektionsplanering

 • Vid varje lektion kommer du få tillfälle att träna på att prata engelska i par/mindre grupp.
 • Du kommer att få lyssna på din lärares presentation "Memento" så att du på så vis kan få lite tips inför din egen presentation.
 • Genomgång av instruktionen till din egen muntliga presentation.
 • Du får tid och hjälp av din lärare på lektionerna att förbereda din egen presentation och träna tillsammans med en kompis.

 

 

Matriser

En
Presentation Memento

E
C
A
Formulera sig i tal
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Uttrycka sig muntligt
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Förstå tal
.Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: