Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Zick Zack Skrivrummet Återberättandetext

Skapad 2016-08-31 08:57 i Strömsskolan Lilla Edet
Planering för arbete med skrivande utifrån läromedlet Zick Zack Skrivrummet åk 5
Grundskola 5 Svenska

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.

Innehåll

Syfte


Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Dessa förmågor kommer att bedömas

Förmågan att …

• känna igen olika texttyper och den uppbyggnad som utmärker dem

• känna igen de språkliga drag som är typiska för de olika texttyperna

• förstå syftet med de olika texttyperna.

Eleven får i slutet av kapitlet visa sina förmågor i ett individuellt test, Visa att du kan. Testet bedöms och lärare och elev formulerar tillsammans nya mål.

Senaste nytt - återberättande texter

Du ska få lära dig hur man skriver en tidningsartikel.

Du får lära dig hur en tidningsartikel är uppbyggd, med rubrik, ingress och brödtext.

Du får lära dig vilka språkliga drag som används i tidningsartiklar, som verb i preteritum, beskrivande verb och ämnesspecifika ord, samt hur man återger vad någon sagt genom direkt eller indirekt tal. Du ska också få lära sig skilja på fakta och åsikt.

När klassen tillsammans har tränat på att använda oss av det vi lärt oss, ska du planera och skriva en egen kort artikel.

Matriser

Sv
Kunskapskrav i slutet av åk 6 - bedömning utifrån åk 5 nivå

Du kan
skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
skriva olika slags texter med tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk är varierat.
skriva olika slags texter med mycket tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och ditt språk är mycket varierat.
Du kan
på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan
skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling.
skriva berättande texter med utvecklade beskrivningar och utvecklad handling.
skriva berättande texter med välutvecklade beskrivningar och välutvecklad handling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: