Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Serier

Skapad 2016-08-31 09:20 i Munkedal
Under 4 veckor kommer vi att arbeta med ämnesområde i bild.
Grundskola 5 Bild
2018-03-01 Under 5 veckor kommer vi att arbeta med ämnesområdet bild.

Innehåll

SYFTE

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. 

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier. Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att använda sina kunskaper om olika typer av bilder i det egna bildskapandet.

 

FÖRMÅGOR

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

CENTRALT INNEHÅLL

ARBETSSÄTT

Genomgång kring hur en serie kan vara uppbyggd, vad man bör tänka på osv.

Praktiskt enskilt arbete med att tillverka en serie.

BEDÖMNING

Du bedöms enskilt på:

 • att din series innehåll dvs struktur på "historien" att den stämmer överens med bilderna
 • tydligheten i bilderna 
 • att budskapet framgår
 • att du skapar olika uttryck i bilderna
 • att du kan kombinera olika bildelement dvs. miljöbild, halvbild
 • att du tar ansvar för arbetsuppgiften

DOKUMENTATION

Se Kunskaper i ämne :

 • Bedömning
 • Visad kunskap

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Serier

Dessa kunskapskrav bedöms du mot i bild:

Nivå A
 • Bl  A 6   Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl  A 6   I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
 • Bl  A 6   Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
 • Bl  A 6   Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Nivå C
 • Bl  C 6   Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl  C 6   I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
 • Bl  C 6   Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Bl  C 6   Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.

Nivå E
 • Bl  E 6   Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl  E 6   I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
 • Bl  E 6   Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Bl  E 6   Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: