Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ungdomar, identiteter, livsstilar och media

Skapad 2016-08-31 09:58 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Grundskola 7 Samhällskunskap
Den här kursen kommer att handla om ungdomar, identitet, normer, könsroller, livsstil och media med mera. Det kommer alltså att handla väldigt mycket om DIG. Så nu kör vi......

Innehåll

VAD: Du, ungdomar och människor i allmänhet kommer att stå i centrum i denna kurs. Du kommer att få tillfälle till att utveckla din förmåga att reflektera över hur människor och samhälle påverkar varandra. Dessutom kommer du att få lära dig olika begrepp i ämnet som du sedan ska kunna använda när du förklarar och diskuterar i ämnet och uttrycker och värderar dina åsikter.  Du kommer också att få tillfälle att träna din förmåga att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. Du kommer att söka information från olika typer av källor. Är alla källor trovärdiga?

 

HUR: Vi kommer att samtala och diskutera både i grupper och i helklass men du kommer också att få arbeta enskilt. Vi tar hjälp av filmklipp, artiklar/texter i bland annat Gleerups. Du kommer att arbeta med uppgifter som behandlar begrepp inom ämnet. Du kommer att få resonera kring olika frågor som handlar om identitet, påverkan, media m.m. med hjälp av bilder och öppna frågor.

 

 VARFÖR?   För att du ska få tillfälle att visa din förmåga att

 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar
 • analysera samhällsstrukturer 
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv

     ÖVERGRIPANDE FRÅGOR:

 • NÄR, VAR OCH HUR VÄXTE UNGDOMSKULTUREN FRAM?
 • VAD MENAS MED EN PERSONS IDENTITET OCH HUR FORMAS DEN? FÖRÄNDRAS IDENTITETEN?
 • HUR PÅVERKAR SAMHÄLLETS NORMER IDENTITETSSKAPANDET?
 • VAD BETYDER BEGREPPEN: NORM, KÖNSIDENTITET, KÖNSROLLER, STATUS, LIVSSTIL?
 • VILKEN ROLL HAR MEDIA?
 • HUR PÅVERKAR MEDIA VÅR BILD AV VÄRLDEN?
 • HUR PÅVERKAR PROGRAMMERING VÅR ANVÄNDNING AV MEDIA?

 

 

För att få en uppfattning om dina förmågor kommer jag i denna kurs titta på de uppgifter du gjort både individuellt och tillsammans i grupp. Dessutom kommer jag att lyssna på de diskussioner /samtal som förs i klassrummet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
  Sh  7-9
 • Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.
  Sh  7-9
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
  Sh  7-9
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  7-9
 • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Ungdomar, identiteter, livsstilar och media

Du är på väg mot E-nivån
E
C
A
SAMHÄLLSSTRUKTURER
Du behöver ta reda på lite mer om de sociala samhällsstrukturer vi jobbat med (t.ex. normer i samhället, roller och grupper individen ingår i, socioekonomiska grupper...)
Du har baskunskaper om de sociala samhälls-strukturer vi arbetat med. Du kan t.ex. ge exempel på olika normer, känna till vad könsroller och könsidentitet innebär. Du förstår vad socioekonomiska grupper är.
Du har goda kunskaper om de sociala samhällsstrukturer vi arbetat med.
Du har mycket goda kunskaper om de sociala samhällsstrukturer vi arbetat med
UNDERSÖKA STRUKTURER I SAMHÄLLET
Du behöver visa att du kan undersöka hur sociala och mediala strukturer är uppbyggda och fungerar. Socioekonomiska grupper är en struktur, olika normer delar in oss i olika grupper och är en annan struktur. Mediala strukturer kan handla om vilken uppgift media har och olika typer av media.
Du visar det genom att undersöka hur sociala strukturer är uppbyggda och hur de fungerar. Du BESKRIVER ENKLA SAMBAND inom och mellan strukturerna
Du visar det genom att undersöka hur sociala strukturer är uppbyggda och hur de fungerar. Du BESKRIVER UTVECKLADE SAMBAND inom och mellan strukturerna
Du visar det genom att undersöka hur sociala strukturer är uppbyggda och hur de fungerar. Du BESKRIVER VÄLUTVECKLADE SAMBAND inom och mellan strukturerna
ANVÄNDA BEGREPP
Du behöver träna mer på att använda begreppen när du beskriver och diskuterar ämnet. Begrepp som stereotyper, norm, normkritik, socioekonomiska grupper osv.
Du kan ANVÄNDA BEGREPP på ett ganska bra sätt när du beskriver och diskuterar ämnet
Du kan ANVÄNDA BEGREPP på ett bra sätt när du beskriver och diskuterar ämnet
Du kan ANVÄNDA BEGREPP på ett mycket bra sätt när du beskriver och diskuterar ämnet
Påverka och påverkas
Du behöver utveckla din förmåga att resonera kring hur individ och samhälle påverkar varandra och även media. (Vilka samband kan du se mellan individ och samhälle, media? Vad formas du av? Vilka normer påverkas du av?..)
Du kan föra ENKLA RESONEMANG om hur människor och samhällen, media påverkar och påverkas av varandra
Du kan föra UTVECKLADE RESONEMANG om hur människor och samhällen, media påverkar och påverkas av varandra
Du kan föra VÄLUTVECKLADE RESONEMANG om hur människor och samhällen, media påverkar och påverkas av varandra
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: