Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Produktion och design

Skapad 2016-08-31 10:15 i Krusboda skola Tyresö
Efter arbetsområdet ska du ha fått en ökad kunskap i
Grundskola 4 Teknik
Under arbetsområdet kommer du att få ökad kunskap av hur tillverkning av en produkt samt faktorer som är viktiga vid tillverkning.

Innehåll

Inledning

Under arbetsområdet kommer du att få ökad kunskap av hur tillverkning av en produkt samt faktorer som är viktiga vid tillverkning.

Du ska med hjälp av att läsa en instruktion tillverka olika typer av pappersflygplan och en påse. Dessa ska du sedan designa på egen hand.

 

Syfte:

Ge eleverna kunskap om vad som behövs vid tillverkning och hur det kan gå till.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: