Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska -Tala och lyssna åk 5

Skapad 2016-08-31 10:24 i Genarps skola 4-6 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Svenska

Att kunna berätta vad man tycker och hur man känner, att vara med i samtal tillsammans med andra, att kunna lyssna och ta del av andras tankar och känslor är viktigt för varje människa oavsett ålder.

Innehåll

Syfte

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  E 6
  Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Matriser

Sv
Tala och lyssna

Nivå 1
.
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Tala
Du kan delta i ett samtal.
 • Sv
 • Sv
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter så att samtalet i viss mån förs framåt.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter så att samtalet utvecklas och förs framåt på ett enkelt sätt.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter och därigenom bidra till att samtalet utvecklas och fördjupas.
Lyssna
Du kan lyssna till andra.
 • Sv  E 6
Du visar sällan engagemang när andra talar. Du har ofta fokus på annat.
Du lyssnar till viss del när andra talar, men engagerar dig sällan i samtalet.
Du lyssnar till andra när de talar och visar det genom att i bland fråga om eller kommentera det som sagts.
Du lyssnar uppmärksamt till andra när de talar och visar ofta att du lyssnat genom att ställa frågor eller kommentera det som sagts.
Tala - Muntliga redogörelser
Du kan förbereda och genomföra en muntlig redogörelse.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
Du har svårt att förbereda och genomföra en muntlig redogörelse.
Du kan förbereda och genomföra en enkel muntlig redogörelse.
Du kan genomföra en muntlig redogörelse med mer utvecklat innehåll t.ex med fler detaljer och mer information.
Du kan förbereda och genomföra en redogörelse med ett välutvecklat och tydligt innehåll.
Tala - Muntliga redogörelser
Inledning, innehåll och avslutning
 • Sv  E 6
Din redogörelse har en inledning, ett innehåll och en avslutning som i stort sett hänger ihop och kan förstås av lyssnarna.
Din redogörelse har ett mer utvecklat innehåll med tydlig inledning och avslutning.
Din redogörelse är väl utvecklad med ett stort innehåll, intresseväckande inledning och avrundande avslutning.
Tala - Muntliga redogörelser
Anpassning till mottagare och syfte
 • Sv  E 6
Du kan till vissa delar anpassa din redogörelse till vem som lyssnar och vilket ämnet är.
Du kan på ett enkelt sätt anpassa din redogörelse till vem som lyssnar och ditt val av ämne.
Du kan på ett utvecklat sätt anpassa din redogörelse till vem som lyssnar och ditt val av ämne.
Du kan på ett välutvecklat sätt anpassa din redogörelse till vem som lyssnar och ditt val av ämne.
Tala - muntlig redogörelse
 • Sv  4-6
Du kan använda stödord, bilder, föremål och/eller digitala hjälpmedel i din planering och ditt genomförande av presentationen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: