Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 2 16/17

Skapad 2016-08-31 10:29 i Andersbergsskolan Halmstad
"Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke och känslomässigt." Lgr11
Grundskola 2 Musik

Musik beskrivs som konstnärligt och emotionellt. Musik är en av de största konst- och underhållningsformerna. Det är ett yrke, ett fritidsintresse och ett verktyg för kommunikation. Vi hoppas skapa ett intresse hos eleverna kring musik genom sång, rytmik och musikskapande.

Innehåll

Avsnitt 1

Matriser

Mu
Musik åk 2 ht 14/vt 15

Musicerande

 • Mu   spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
Du har nått delar av målet
Utvecklingsförslag
Du har nått målet
Du har nått målet och visat att du kan mer
Du ska ha förmågan att sjunga i olika musikaliska former och genrer.
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
Du väljer att inte delta på ett tillfredsställande sätt när vi har sångsamling.
Var aktiv under sångsamlingar. Visa att du sjunger och gör ditt bästa efter egen förmåga.
Du kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
Du kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.

Musikskapande

 • Mu   skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
Du har nått delar av målet
Utvecklingsförslag
Du har nått målet
Du har nått målet och visat att du kan mer
Du ska ha förmågan att skapa musik.
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
Du deltar inte aktivt vid musikskapandet.
Delta aktivt, följ instruktionerna, delge oss andra dina ideér.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att använda din röst och/eller med hjälp av instrument, eller digitala verktyg.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att använda din röst och/eller med hjälp av instrument, eller digitala verktyg och utgår då från några enkla musikaliska mönster och former.

Musikens sammanhang och funktion

 • Mu   analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
Du har nått delar av målet
Utvecklingsförslag
Du har nått målet
Du har nått målet och visat att du kan mer
Du ska ha förmågan att analysera och samtala om musikens uttryck.
 • Mu  1-3
Du deltar inte på ett tillfredsställande sätt vid diskussioner.
Var aktiv vid diskussioner. Berätta om dina musikupplevelser, kopplingar och känslor.
Du kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande. Du kan även berätta på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser.
Du kan föra resonemang om eget och andras musicerande. Du kan även berätta om egna musikupplevelser.

Musikens sammanhang och funktion

 • Mu   analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
Du har nått delar av målet
Utvecklingsförslag
Du har nått målet
Du har nått målet och visat att du kan mer
Du ska ha förmågan att känna igen musik från högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt har inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
 • Mu  1-3
Du visar inte att du känner igen den aktuella musiken och/ eller delger oss inte dina kunskaper om svensk och nordisk barnvisetradition.
Berätta när du känner igen musiken. Delge oss dina kunskaper.
Du känner igen musik från högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt har inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
Du kan namnge sånger från högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt har inblick i svensk och nordisk barnvisetradition.

Musikens verktyg

 • Mu  E 6   Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Du har nått delar av målet
Utvecklingsförslag
Du har nått målet
Du har nått målet och visat att du kan mer
Du ska ha förmågan att känna igen musikens verktyg.
 • Mu  1-3
Du känner inte igen musikens verktyg som musiksymboler, bilder och tecken.
Delta aktivt under lektioner. Lär dig namnet och symbolen för t ex noter.
Du känner igen musikens verktyg som musiksymboler, bilder och tecken.
Du känner igen musikens verktyg som musiksymboler, bilder och tecken och kan ge exempel på dessa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: