Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 7 Religion Ht period ett

Skapad 2016-08-31 10:50 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Kom ihåg att koppla rätt ämne till din planering!
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Planering för religionsområdet uppstart åk 7

Innehåll

 

Årskurs 7 Religion

Syftet med religion

Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa
  • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet
  • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller
  • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet

 

Kursplanekrav i åk 7-9, urval för arbetsområdet enligt nedan:

Centrala tankegångar och urkunder inom världsreligionerna

Riter och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang

Sambandet med samhälle och religion i olika tider och på olika platser

 

Undervisning och bedömning:

  • Ska kunna förklara begreppen religionsfrihet, sekularisering samt globalisering genom att ge exemplifiera

 

  • Ska kunna ge exempel på vad olika typer av riter innebär, samt även vilken funktion dessa har vid formandet av identiteter och gemenskaper

 

  • Ska kunna förklara begreppen myter och religiösa urkunder samt även sätta dem i ett sammanhang

 

  • Ska känna till skillnaden mellan monoteism, polyteism, animism samt panteism

 

  • Ska deltaga i en gemensam muntlig och skriftlig tolkning av två antika grekiska myter

Matriser

Re
Matris Religion 7-9

F
E
C
A
Centrala tankegångar
Eleven kan inte beskriva centrala tankegångar inom religionerna på ett tillfredsställande sätt
Eleven visar sin kunskap genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna
Eleven visar sin kunskap genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna
Eleven visar sin kunskap genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tanke- gångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Religion-samhälle
Elever resonerar och beskriver inte tillfredsställandeförhållandet mellan samhälle-religion
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religio- ner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Livsfrågor
Eleven visar inte hur livsfrågor och identitet kan formas av religioner
Eleven kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: