Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

OS-Tema

Skapad 2016-08-31 12:31 i Tullbroskolan sär Falkenberg
Olympiska spel är en stor idrottslig händelse. När det är OS märks det i media och samhälle. Du kommer att få veta mer om Brasilien som är det land som är värd för sommar-OS 2016. Du lär dig också mer om de olympiska spelen och hur det hela började en gång i det antika Grekland.
Grundsärskola 6 – 9 Musik Bild Svenska Matematik Idrott och hälsa Naturorienterande ämnen Samhällsorienterande ämnen

Olympiska spel är en stor idrottslig händelse. När det är OS märks det i media och samhälle. Du kommer att få veta mer om Brasilien som är det land som är värd för sommar-OS 2016. Du lär dig också mer om de olympiska spelen och hur det hela började en gång i det antika Grekland.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
 • IDH
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Ma
  Syfte använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Mu
  Syfte sjunga, spela och skapa musik i olika sammanhang,
 • NO
  Syfte jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
 • SO
  Syfte jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
 • Sv
  Syfte tala och samtala i olika sammanhang,
 • Sv
  Syfte läsa, förstå och reflektera över olika texter,

Bedömning - vad och hur

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas? Din förmåga att:

Namnge några grekiska gudar.

Namnge några OS-grenar.

Känna till Olympiska spelens grundare och historia.

Veta vad de olympiska ringarna har för färger och vad de står för.

Känna till begrepp så som idrottsglädje, laganda, samarbete och gemenskap.

Känna till Nationalsången.

Medverka i olika idrottsaktiviteter.

Bidra till resonemang kring hälsa och livsstil. 

Medverka i att lösa matematiska beräkningar.

Känna till ett par fakta om Brasilien och Rio.

 

Hur ska det bedömas?

Du visar vad du kan när vi arbetar på inne och utomhuslektioner, både när vi har arbete tillsammans samt när du färdighetstränar själv.

Kopplingar till läroplan

 • Bl  7-9
  Redskap för bildframställning Material, verktyg och tekniker. Hur dessa kan användas för bestämda syften i två- och tredimensionella bilder.
 • IDH  7-9
  Rörelse Rörelseförmågor och hur de utvecklas av varierande aktiviteter.
 • Ma  1-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Mu  1-6
  Musikens sammanhang och funktioner Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, bland annat nationalsången och några av de vanligaste psalmerna.
 • NO  1-6
  Kropp och hälsa Hur hälsan påverkas av kost, motion, sömn, sociala relationer och beroendeframkallande medel.
 • SO  7-9
  Att undersöka verkligheten Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på länder och platser i Europa och övriga världen, som är betydelsefulla för eleven.
 • Sv  1-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
 • Sv  1-6
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Undervisning och arbetsformer

Undervisning och arbetsformer

 Detta kommer vi bland annat arbeta med: 

- Vi använder läroböcker.

- Vi använder konkret material.

- Vi arbetar i par och enskilt.

- Vi arbetar med digitalt läromedel.

- Vi ser på film.

 

Kopplingar till läroplan

 • Bl  E 9
  Eleven kan medverka i att framställa olika typer av berättande och informativa bilder och i att arbeta med olika verktyg, tekniker och material.
 • IDH  E 9
  Eleven kan medverka i att vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer genom att bidra till att variera och anpassa sina rörelser till aktiviteten och sammanhanget.
 • Ma  E 9
  Eleven kan medverka i att lösa problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
 • Mu  E 6
  Eleven kan medverka i att sjunga unisont och i kanon.
 • NO  E 9
  Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
 • SO  E 9
  Eleven kan medverka i att använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven.
 • Sv  E 9
  Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: