Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text

Skapad 2016-08-31 12:35 i Östratornskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska
I det här området tränar du din skriftliga förmåga. Du ska fokusera på att anpassa texten så den passar som en instruktion.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med genren instruerande text. Vi kommer att läsa, skriva och bedöma olika instruerande texter samt se vilka delar en sådan text innehåller.

Vi arbetar som vanligt enligt:

I do (läraren visar)

we do (klassen/en grupp skriver tillsammans)

you do (du använder dina kunskaper och skriver själv en egen text.

 

Du kommer att få en halvtidsbedömning av din förmåga av att skriva en instruerande text. Då får du, med hjälp av matrisen, veta vad du behöver utveckla för att komma till nästa steg i ditt skrivande.

Matriser

Sv
Instruerande texter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Koppling till uppgiften
Eleven följer instruktionen.
Texten fungerar inte som en instruktion.
Texten fungerar i huvudsak som en instruktion.
Texten fungerar relativt väl som en instruktion.
Texten fungerar väl som en instruktion.
Innehåll
Begripligt innehåll
De viktigaste leden i instruktionen (spelet, receptet, leken) beskrivs inte.
De viktigaste leden i instruktionen (spelet, receptet, leken) beskrivs.
De viktigaste leden i instruktionen (spelet, receptet, leken) beskrivs med hjälp av flera detaljer.
De viktigaste leden i instruktionen (spelet, receptet, leken) beskrivs och med detaljer och förklarande exempel.
Språk
Viss språklig variation
Meningsbyggnaden är på flertalet ställen i texten inte fungerande.
Meningsbyggnaden är i huvudsak fungerande. Tempus används oftast korrekt.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och något varierad. Tempus används korrekt.
Meningsbyggnaden fungerar väl och är varierad. Tempus används korrekt.
Struktur
Fungerande struktur
Spelets/receptet/lekens gång går inte att följa.
Spelets/receptet/lekens gång går att följa till viss del.
Spelets/receptet/lekens gång går att följa relativt tydligt. Använder några tidsord.
Spelets/receptet/lekens gång går att följa tydligt och i kronologisk ordning. Använder flera lämpliga tidsord.
Struktur
Stycken
Finns inte försök till styckeindelning.
Finns försök till styckeindelning.
I huvudsak fungerande styckeindelning och eventuella underrubriker.
Fungerande styckeindelning och underrubriker.
Skrivregler
Grundläggande regler för stavning
Har flera stavfel som påverkar förståelsen. Stor/liten bokstav används inte på rätt sätt.
Har flera stavfel men inget som påverkar förståelsen. Stor/liten bokstav används på ett i huvudsak fungerande sätt.
Relativt (ganska) få stavfel. Stor/liten bokstav används på ett fungerande sätt.
Få eller inga stavfel. Säker användning av skiljetecken och stor bokstav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: