Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smaragdens projektbeskrivning 2016/2017

Skapad 2016-08-31 13:13 i Werners hages förskola Falkenberg
Smaragdens projektbeskrivning med start hösten 2016
Förskola
Hur undersöker små barn dans, musik och rörelse?

Innehåll

Bakgrund

Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående utvärdering?

Utifrån vår utvärdering från förra året tycker vi att det är viktigt att inte ha för höga krav i början, utan att i lugn takt se vad det är barnen undersöker. Vi kommer att planera aktiviteterna i projektet i förväg. Vi ska komma ihåg att hålla det på barnens nivå. Vi vill göra föräldrarna och barnen delaktiga redan från början.

Förutsättningar

Vi har en helt ny barngrupp med många nya inskolningar, 1-2 år gamla, som inte har ett verbalt språk. Vi är ett helt nytt arbetslag. Det märktes fort att nästan alla barn är intresserade av musik och sång, de har inlevelse, sjunger spontant och rör sig till musiken. Vi har sett redan nu att barnen har olika erfarenheter av musik och dans. Vi har viss musikalisk/dans kompetens i arbetslaget.

Syfte

Vad vill vi att barnen ska få för upplevelser och erfarenheter i projektet? Vad är det vi vill undersöka och varför? (tänk på det pedagogiska innehållet)

Syftet med projektet är:

- att vi vill ge barnen upplevelser och erfarenheter av olika slags musik

- att barnen får reflektera musik genom dans och rörelse

 

Föräldrarnas delaktighet

På vilket sätt kan vi göra föräldrarna delaktiga i projektet?

Genom ett brev till föräldrarna tidigt i projektet, där vi bad om en sång eller musikupplevelse hemifrån, får vi in familjerna redan från början. Vi vill involvera föräldrarna genom att delge och reflektera över dokumentation, både i bild-, text- och videoformat. 

Vi vill ha en levande dokumentationsvägg i hallen, där förälder och barn kan samtala och titta.

Iscensättning av lärmiljön utifrån fokusområde/nyfikenhetsfråga

Vi har en tanke med att inreda ett rum specifikt för projektet, för att ta vara på barnens intresse under hela dagen. där kan barnen själva få välja vilken musik de vill lyssna på, att kunna stänga dörren om behovet finns. Vi ska göra iordning lådor med material tex sjalar som vi kan tillföra när vi dansar, maraccasägg, en liten keyboard. Lite material som är enkelt att tillföra och enkelt att plocka bort.

Arbetssätt, organisation och struktur

Hur ska vi organisera veckan/dagen? '

Den bästa tidpunkten för att genomföra aktiviteter i projektet tror vi är under förmiddagen då de flesta barnen är här och är vakna. Rummet vi väljer att vara i ska vara anpassad för projektet och inte finnas material eller inredning som kan distrahera. Beroende på aktivitet, så anpassar vi gruppernas storlek och vilka barn som är med i aktiviteten.  Det är viktigt att komma ihåg att det är möjligt att dokumentera på andra sätt än genom videofilmning, t.ex. reflektionsprotokoll med korta anteckningar, foton, ljudupptagningar, skisser. Vi kan reflektera tillsammans med barnen i danssamlingar, att vi tillsammans tittar på inspelad dokumentation från tidigare aktiviteter.  

Kompetensutveckling

I vårt område, centrum öst, är vi pedagoger indelade i lärgrupper där vi fyller på kunskap i olika ämnen. Vårt arbetslag är med i dans och dramagruppen.

Arbetslaget har varit på en föreläsning om dans genom Reggio Institutet i Göteborg.

Vi pedagoger kommer att gå på en inspirationsföreläsning av Christina Nilsson, torgetpedagog från Kalmar, i oktober.

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Vad visar barnen intresse för i miljön? Hur visar barn intresse? Vad uttrycker barnen och vilka uttryckssätt använder de? Hur agerar vi pedagoger i miljön?

Formulera mål

Vilka läroplansmål är relevanta utifrån barnens intresse och nyfikenhet inom valt fokusområde? Konkretisera läroplansmålen och skapa egna utvärderingsbara mål. Tänk även på BUN:s prioriterade mål.

Uppföljning/reflektionsvecka (hösten)

 Gör detta inlägg i personalbloggen.

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område.

Ev förändring/utveckling av inriktning

Vilka utmaningar behöver barn och pedagoger? Hur arbetar vi vidare? Behöver vi formulera nya mål? 

Uppföljning/reflektionsvecka (våren)

Gör detta inlägg i personalbloggen. 

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område

Avslutning av projekt

Hur avslutar vi projektet tillsammans med barnen? Hur kan barnen förmedla sina erfarenheter och upplevelser?

Utvärdering

Se utvärderingssfrågor i respektive område.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: