Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Unidad 1, Spanska 1

Skapad 2016-08-31 14:22 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Planering av Unidad 1, Caminando 1.
Gymnasieskola Moderna Språk - Spanska
Du ska nu påbörja dina studier av ett av världens mest talade språk, nämligen spanska. Vi börjar från början och lär oss grundläggande ordkunskap och basgrammatik, men vi pratar också om de kulturella och språkliga skillnader som finns mellan spanskan och svenskan.

Innehåll

För att få tillgång till det materialet i Unidad 1, Caminando 1, klicka här.

Matriser

ModSpa
Dina språkliga förmågor, Unidad 1, Spanska 1.

E-nivå:
C-nivå:
A-nivå:
Hörförståelse- förmåga:
Du förstår vanliga ord och enkla fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo
Läsförståelse- förmåga:
Du förstår vanliga ord och enkla fraser i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Hur du visar din förståelse:
Du visar din förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Användning av strategier:
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder du någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder du i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder du i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning
Skrivförmåga:
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar du dig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar du dig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar du dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: