Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnesplanering Svenska åk-2 Lackarebäcksskolan 2016-2017

Skapad 2016-08-31 14:24 i Lackarebäcksskolan F-3 Mölndals Stad
Svenska, åk 2, 2016-2017
Grundskola 1 – 6 Svenska

LÄSA OCH SKRIVA FÖR ATT UPPLEVA OCH LÄRA

 Vi utvecklar vårt läsande och skrivande och utökar vårt ordförråd.

Innehåll

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Syfte

 

 • Komma igång med läsningen så den blir automatiserad. 
 • Skriva text med enkel handling och stava enkla ord. 
 • Återberätta så att andra förstår. 
 • Träna på att vara aktiv i samtal som har stor betydelse för utveckling av förmågan att läsa och skriva.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att:

 • läsa tyst eller högt och bearbeta texterna gemensamt
 • träna på grundläggande skrivregler
 • skriva olika typer av texter
 • bearbeta sina egna skrivna texter 
 • skriva för hand och på Ipad
 • muntligt presentera och redovisa arbeten

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Det här kommer vi att bedöma:

 

Vi bedömer:

 • hur du läser
 • om du har läsförståelse
 • hur du skriver olika typer av texter
 • hur du kan prata inför en grupp eller klassen 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: