👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Unidad 1, Caminando 5

Skapad 2016-08-31 14:52 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Moderna Språk - Spanska
Planering för Unidad 1, Caminando 5.

Innehåll

För att komma åt det material som du behöver i Unidad 1, klicka här.

Matriser

ModSpa
Unidad 1, Caminando 5.

E-nivå:
C-nivå:
A-nivå:
Hörförståelseförmåga:
Du förstår huvudsakligt innehåll och uppfattar tydliga detaljer i talat språk i varierande tempo, i olika genrer.
Du förstår huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer i talat språk i varierande tempo, i olika genrer.
Du förstår såväl helhet som detaljer i talat språk i varierande tempo, i olika genrer.
Läsförståelseförmåga:
Du förstår huvudsakligt innehåll och uppfattar tydliga detaljer i tydligt formulerade texter, i olika genrer.
Du förstår huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt formulerade texter, i olika genrer.
Du förstår såväl helhet som detaljer i tydligt formulerade texter, i olika genrer.
Skrivförmåga:
I skriftliga framställningar i olika genrer formulerar du dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer formulerar du dig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat. Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer formulerar du dig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat. Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Muntlig interaktion:
I muntlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang uttrycker du dig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang uttrycker du dig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang uttrycker du dig tydligt, relativt ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation.
Strategier vid muntlig interaktion:
Du väljer och använder i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du väljer och använder fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du väljer och använder väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Ny aspekt