Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

CA Varlaskolan årkurs 7: Det gäller livet

Skapad 2016-08-31 15:37 i Varlaskolan norra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Biologi betyder läran om livet, men vad är liv för något? Hur har det utvecklats? Vad skiljer icke levande ting från levande? Vad består levande ting av och hur kan man dela in livet i grupper? Det här är några av de frågeställningar vi ska arbeta med under första avsnittet i biologi.
Grundskola 7 Biologi

Allt liv består av celler. Alla levande ting kallas organismer. En organism kan vara encellig eller bestå av flera celler. En fullvuxen människa till exempel består av ungefär hundra tusen miljarder celler....

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Konkreta mål

Målet med undervisningen är att du ska:

Lära dig:

 • Skilja på vad som lever och inte lever
 • Beskriva vad en cell är och hur den är uppbyggd
 • Beskriva vad en art är
 • Beskriva hur levande organismer delas in i grupper

Hur ska vi arbeta?

Eleverna kommer arbeta med avsnittet ”Det gäller livet” genom följande punkter:

genomgångar
diskussioner
textläsning
sammanfatta och dokumentera
filmvisning
praktisk undersökning och använda en vetenskaplig metod
Appen iCell på iPad


Kunskapskrav du bedöms utefter

Kopplingar till läroplan

 • Bi  E 9
  Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Bi  E 9
  I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Bi  E 9
  Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
 • Bi  E 9
  Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
 • Bi  E 9
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Bi  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
 • Bi  E 9
  Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: