Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur, växter och natur genom Elsa Beskows sagovärld

Skapad 2016-08-31 15:39 i Uppsävjaskolan Uppsala
Naturkunskap i närmiljö
Grundskola 1 NO (år 1-3)

Innehåll

Arbetsområdets namn

Växter, djur och natur i närmiljö.

Övergripade mål och läroplanens syfte

Centralt innehåll

Konkretiserade mål för eleverna

Du ska känna till en giftig och en ätlig svamp och veta hur en svamp ser ut. Du ska nämna några barrträd och några lövträd, samt se skillander dem emellan. Du ska känna till trädets delar. Du ska ge något exempelpå vad som händer med växter och djur vid årstidsväxlingar. Du ska veta vad som kännetecknar en insekt, samt kunna namnge några. Du ska veta vad som kännetecknar en spindel. Du ska Elsa Beskow som författare och ta del av hennes barnlitteraur.

Arbetssätt - undervisningens innehåll

Vi gör fälststudier i skogen varje onsdag och tar med oss en liten bit av skogen tillbaka till skolan. I klassrummet läser vi en bok av Elsa Beskow, inspireras av bilderna och kopplar vår skogmaterial till sagan. Barnen söker fakta och dokumenterar med bild och text i sina temabok utifrån gemensam tankekarta. Vi arbetar även kreativt med lera och annat material för att förstärka kunskapsinlärningen. Varje vecka berörs ett nytt område och ibland en ny bok. Avslutningsvis kommer vi in att vara i vintertid och koppla arbetet till Julens högtider förr och nu. . Böcker som används: Putte i Blåbärsskogen Tomtebobarnen Hattstugan Solägget Tant Brun, tant Grön och tant Gredelin.

Bedömning och ev. matriser

Bedömning sker genom dokumentation i temaböcker. Att eleven visar respekt för naturen och engagemang under våra fältstudier.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  Sh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  Bi   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  Bi   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  Bi   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  Sh   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: