👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Unidad 1, Spanska 4

Skapad 2016-08-31 15:39 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Moderna Språk - Spanska
I Unidad 1 arbetar vi med att vidareutveckla spanskan både när det gäller ordkunskap och grammatik. Arbetsområdet avslutas med ett prov där dina språkliga förmågor testas av.

Innehåll

För att komma åt det material som du behöver i Unidad 1, så klicka här.

Matriser

ModSpa
Dessa kunskapskrav bedöms i Unidad 1, Spanska 4.

E-nivå:
C-nivå:
A-nivå:
Skrivförmåga:
I skriftliga framställningar i olika genrer formulerar du dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer formulerar du dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig med ett visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer formulerar du dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Kunna göra förbättringar:
För att förtydliga och variera din kommunikation bearbetar du och gör enkla förbättringar av dina framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation bearbetar du och gör välgrundade förbättringar av dina framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation bearbetar du och gör välgrundade förbättringar av dina framställningar.
Hörförståelse- förmåga:
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talat språk i måttligt tempo.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i talat språk i måttligt tempo.
Du förstår såväl helhet som detaljer i talat språk i måttligt tempo.
Läsförståelse- förmåga:
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du förstår såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Hur du visar din förståelse:
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Användning av strategier:
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder du någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder du i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder du i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning.