Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa och livsstil, Idrott och hälsa - år 7

Skapad 2016-08-31 15:39 i Tunabergsskolan Uppsala
Grundskola 7 Idrott och hälsa
Vi jobbar med många olika sätt att träna kondition och styrka. Vi lär oss om träning och hälsa.

Innehåll

Förmågor i fokus

- röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang

- planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil

- förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten

 

Det här kommer vi arbeta med i undervisningen

- lekar med fokus på styrka och kondition

- hinderbanor där vi tränar vår kondition

- stationsträning inriktad på styrka

- praktiska lektioner med fokus på pulsbegreppen

- arbeta med ord och begrepp kopplat till området

- arbeta med de de olika pulsbegreppen

- genomgångar om fysisk aktivitets positiva effekter på hälsan

- genomgångar om hur man förebygger skador

- instuderingsfrågor

 

Vad ska du kunna efter avslutat arbetsområde

- kunna göra ett antal styrkeövningar, t ex situp, armhävning, rygglyft, benböj

- genomföra hinderbanor och lekar

- veta hur man värmer upp och varför

- förstå hur fysisk aktivitet påverkar hälsan positivt

- de tre pulsbegreppen

 

Hur får du visa dina kunskaper

- du jobbar med de olika styrkeövningarna på lektionerna

- du springer i hinderbanorna och deltar i de olika lekarna

- du får svara på frågor om pulsbegreppen och hur fysisk aktivitet påverkar vår hälsa

 

Bedömning

Utvärdera aktiviteter och resonera om hälsofaktorer

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

 

Förebygga skador och beskriva risker

Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

 

 

Delta i aktiviteter och anpassa rörelser

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: