Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2016-08-31 16:12 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling
Grundskola 6 Biologi Fysik Geografi Kemi

Lär dig mer om hur du kan bidra till en hållbar utveckling!

Innehåll

Undervisning, arbetssätt och redovisning

Undervisning:

Vi kommer att arbeta med energi och miljö, söka fakta i texter och filmer, diskutera och reflektera. Vi kommer att göra ett studiebesök på Ringhals Kärnkraftverk.

 

Arbetssätt: 

Vi kommer att arbeta i mindre grupper med att samla fakta, formulera egna texter och göra en presentation. Vi jobbar även gemensamt och enskilt med texter och läsförståelse.

 

Redovisning:

Du kommer att få redovisa dina kunskaper i en presentation, samt i ett skriftligt prov. Du kommer också att få möjlighet att delta i diskussioner om hållbar utveckling.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy  4-6
  Fysiken i naturen och samhället Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke  4-6
  Kemin i vardagen och samhället Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Ge  4-6
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.

Matriser

Fy Bi Ke Ge

--->
---->
---->
---->
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: