Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken

Skapad 2016-08-31 16:29 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
Grundskola 7 Historia
...

Innehåll

Övergripande mål och Ämnets syfte: (Långsiktiga mål)

Koppla enbart till Lgr 11.

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll - arbetsområde:

Koppla enbart till Lgr 11.

Kopplingar till läroplan

 • Hi  7-9
  Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700 Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

Arbetssätt - undervisningen:

 • Lärarledda lektioner

 • Eget arbete

 • Film

Bedömning och kunskapskrav:

Jag som lärare kommer att bedöma din förmåga att:

 • Tillgodogöra dig historiska fakta

 • Din förmåga att resonera kring Antiken och företeelser inom denna, samt dess betydelse för vår egen tid

 • Din förmåga att jämföra hur olika människor levde under Antiken

 • Examination sker genom eget arbete där du får söka information och svara på frågor.

Kopplingar till läroplan

 • Hi  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
 • Hi  E 9
  Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
 • Hi  C 9
  Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
 • Hi  C 9
  Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
 • Hi  A 9
  Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
 • Hi  A 9
  Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.

Matriser

Hi
Bedömning forna civilisationer och antiken

Insats krävs
E
C
A
Fakta och begrepp
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under forna civilisationer och antiken. Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under forna civilisationer och antiken. Du kan använda historiska begrepp på ett i relativt väl fungerande sätt.
Du har mcyket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under forna civilisationer och antiken. Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Utvecklingslinje
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Resonemang
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Källor
Du kan använda hsitoriskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda hsitoriskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda hsitoriskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: