Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1

Skapad 2016-08-31 17:14 i Fajansskolan Falkenberg
Läsa, skriva, tala och lyssna
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Svenska
Skriva, läsa, tala och lyssna

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla din förmåga att:

- tala och lyssna

- läsa och skriva

 

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att tala, lyssna, läsa och skriva.

Detta gör vi kontinuerligt med hjälp av

-  diagnosmaterial

- att du deltar och är aktiv på lektionerna och vid samlingar

-  vid muntliga och skriftliga redovisningar och instruktioner

Undervisning och arbetsformer

Läsa och skriva: Du kommer att arbeta med bokstäverna, lära dig hur de låter, träna sammanljudning och läsa enkla texter och böcker med flyt och förståelse. Du lär dig att skriva både stora och små bokstäver, skriva enkla texter så att andra kan läsa och förstå, använda stor bokstav och punkt.

Tala, lyssna och samtala: Du ska få samtala och berätta om vardagliga händelser för att träna på att hålla en röd tråd i berättandet. Du ska få träna på att lyssna på andra i olika samtal.

Berättande texter och sakprosatexter: Du ska få lyssna till och läsa olika texter.

Du kommer att jobba med:

bokstavsljud, bokstavslekar, Ipad, lästräna, spela spel, skriva bokstäver för hand och på Ipad.

"En läsande klass" där vi tränar på de fem lässtrtergierna

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: