Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I skolan

Skapad 2016-08-31 19:03 i Långavekaskolan Falkenberg
Du kommer att få skapa en "karraktär" och en skola som vi ska jobba med under temats gång. Du kommer att ställas inför plötsliga händelser och dilemman som du tillsammans med dina klasskompisar ska resonera och diskutera om. Vi tränar på att framföra åsikter och ha olika perspektiv i diskussioner. Vi kommer också att jobba en del med barnkonventionen.
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3)

I temat samtalar vi om varför vi går i skolan, vem som bestämmer i skolan, hur alla ska trivas där och vi diskuterar hur man är en bra kompis. Vi skapar en påhittad skola och problematiserar och löser problem, vi drar paralleller och gör jämförelser med oss själva i vår skola.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I temat övar du främst kommunikativ förmåga då du samtalar, förklarar och uttrycker egna åsikter. Du kommer att få möjlighet att träna din förmåga att jämföra och samarbeta med andra.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.

Bedömning - vad och hur

Du visar att du kan genom att:

*du kan samtala om regler och förklarar varför de kan behövas i skolan, hemma och i samhället

*du deltar aktivt ett klassråd/elevråd.

*du kan uttrycka dina egna åsikter i dilemmafrågor som handlar om hur man är som kompis

*du kan lyssna och visa intresse när dina kompisar talar och uppmuntra andra att delta i samtalet. 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • Sv   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
 • SO   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
 • SO   3
  Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 • SO   3
  Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
 • SO   3
  Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
 • SO   3
  Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
 • SO   3
  Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få skapa en "karraktär" och en skola som vi ska jobba med under temats  gång. Du kommer att ställas inför plötsliga händelser och dilemman som du tillsammans med dina klasskompisar ska resonera och diskutera om. Vi tränar på att framföra åsikter och ha olika perspektiv i diskussioner. Vi kommer också att jobba en del med barnkonventionen. Vi dramatiserar, diskuterar, läser och skriver, ser på film mm.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: