Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Äpplen 2016

Skapad 2016-08-31 19:16 i Tunaskolan särskolan Lunds för- och grundskolor
Vi plockar, utforskar och arbetar med äpplen på olika sätt.
Grundsärskola 1 – 4 Motorik Vardagsaktiviteter Estetisk verksamhet Verklighetsuppfattning Kommunikation

Med hjälp av äpplen från vår närmiljö kommer vi arbeta tematiskt och ämnesövergripande på temat "Äpplen" under augusti och september 2016.

Innehåll

Undervisningen innehåll:

”Äpplen" är ett tematiskt och ämnesövergripande tema med syfte att eleverna ska få:

 • Lära sig enkel teori om äpplen
 • Sinnesupplevelser
 • Besöka platser i och utanför skolan relaterade till äpplen (äppelträd, affär, torget)
 • Tillreda någon form av äppelprodukt i köket
 • Arbeta med silkespapper och tapetklister
 • Måla
 • Leka och dramatisera
 • Delta i sånger, ramsor och rytmer
 • Lyssna på och delta i sagoberättande
 • Arbeta med mängder, storlekar, färger samt ämnesrelaterade ord och begrepp
 • Motorisk träning (både finmotorik och grovmotorik)
 • Samspela som grupp

Bedömning

Under arbetets gång, och skriftligt i slutet av arbetsområdet, kommer vi att bedöma elevernas förmåga att 

 • delta i samspel genom musik eller drama
 • delta i bildarbete
 • visa igenkänning för berättelser, ramsor och annan kommunikation om äpplen och delta i kommunikationen
 • förstå/använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler
 • delta i äppelplockning
 • delta i att tillreda och smaka på äpplen
 • delta i att jämföra, sortera och räkna äpplen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • samspela med andra,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
  VEU
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
  ES   9
 • Eleven kan också delta dels i att sjunga och spela på instrument, dels i olika former av presentationer och framträdanden.
  ES   9
 • Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
  KOM   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9
 • Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.
  MOT   9
 • Eleven kan delta i matlagning och andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.
  VAA   9
 • Utifrån upplevelser i närmiljön kan eleven urskilja och reagera på några egenskaper hos växter och djur.
  VEU   9
 • Eleven kan delta i ramsräkning.
  VEU   9
 • Eleven deltar också i att sortera konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
  VEU   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: