Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2016-08-31 19:20 i Kvarngränds förskola Halmstad
Vatten påverkar vår existens och vi påverkar vattnet. Allt levande behöver vatten. Vad vet barnen om vatten?
Förskola

Vi har sett att barnen har intresse för vatten så därför vill vi utöka kunskapen om den.

Finns vatten i olika former ?

Finns det något som påverkar vattnets form ?

Ser allt vatten likadant ut ?

Kan vi påverka vattnet ?

 

Innehåll

BAKGRUND Varför?

Barnen leker med vatten så fort de får möjlighet till det. Inne är det vid handtvätt och ute är det i regnet, snön, vattenpölarna och under stuprören.

Alla barnen tycker att det är spännande med vatten.

METOD

Vi arbetar med tema vatten en gång i veckan där vi först resonerar kring vatten. Sedan gör vi experiment kopplat till det vi pratat om. Stämde det vi trodde/visste eller fick vi lära oss något nytt ?

Varje tillfälle påbörjas med en återkoppling till experimentet som gjordes gången tidigare för att bekräfta kunskapen vi fick .

MÅL

 

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar främst med bilder som vi tar vid varje pass.

 

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Vid varje arbetspass återkopplar vi till experimenttillfället vi hade gången tidigare så det blir en återkoppling.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: